Møtet var hos Thor Johannes Rogneby, som er leder i Norges Bondelags grøntutvalg. Han er produsent av potet og korn, og har også gris, på Toten.

– Grøntprodusentene har møtt stor usikkerhet denne vekstsesongen. Her i området har det vært gode avlinger og god avsetning. Vi har også merket at folk vil ha norsk mat. I grøntsektoren har vi jobbet bra sammen, sier Thor Johannes Rogneby.

Tilstede på møtet var flere bønder med ulik grøntproduksjon fra området, samt representanter fra fylkeslaget og Norges Bondelag.

Bønder må møte og takle ulike utfordringer gjennom ulike år. I 2018 var det tørt i store deler av landet. I 2019 var det vått, og i 2020 satte korona begrensninger. – Produsentene må takle ulik risiko. Det er viktig å tenke over hvordan vi kan redusere risikoen, særlig viktig når vi skal utforme politikken, sier Lars Petter Bartnes.

Innreiseforbudet skapte stor usikkerhet om de avtalte utenlandske arbeiderne kunne komme til Norge. Produsentene som var tilstede fikk nok arbeidskraft gjennom sesongen, og også stort sett de samme de har hatt gjennom flere år, fra Europa.

Den siste tida har det vært rettet oppmerksomhet mot deler av grøntnæringa om forholdene for utenlandske arbeidstakere i grøntnæringa, spesielt innen jordbær. – Slike forhold som kom fram i sommer, skal vi ikke ha i norsk landbruk. Vi forventer at alle norske produsenter følger lover og regler som arbeidsgiver, sa Bartnes.

Står samla om kurs 

I september har en samla grøntbransje lansert obligatorisk arbeidsgiverkurs for grøntprodusenter, med bærprodusenter som prioritert målgruppe i første omgang. Målet med kurset er å øke bondens kompetanse om lønns- og arbeidsforhold for arbeidstakere for å unngå lov- og regelbrudd. Produsentene som var tilstede, støttet opp om et slikt kurs, og ga innspill om at dette kan være nyttig for flere enn bærdyrkere, og med fordel kan gjelde hele næringa.

– Dette er nyttig for mange. Mange grøntprodusenter har produserer på stadig større areal, og har større produksjon. Vi utvider og utvikler produksjonen, men utvikler kanskje ikke egen organisasjon tilsvarende. Dette kurset vil kunne bidra til at vi er ryddigere og mer profesjonelle, sier Thor Johannes Rogneby.

De produserer etterspurte varer, grøntprodusentene. Det er økt satsing på frukt og grønt. De siste 5 – 6 årene har også mange produsenter blitt større, blant annet etter endringer i tilskuddsordningene. Innretningen på tilskuddsordnignene, og eventuelle tak for hvor mange dekar/kroner hver produsent kan få, er blant de viktigste grepene for å styre strukturutviklingen i grøntnæringa.

– Landbrukspolitikken er ikke rigget for risikoreduksjon for de aller største og mest spesialiserte produksjonene. De er utsatt for vær, klima og endringer i etterspørsel, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes, Anders Holter og Thor Johannes Rogneby.