Først og fremst vil jeg takke for at akkurat du er medlem i Bondelaget. Som medlem er du med på å sikre dagens og morgendagens matproduksjon. Vi håper også at du har glede av medlemsfordelene, det politiske arbeidet vi gjør og ikke minst fellesskapet i ditt lokallag. Bondelagets styrke er nettopp det at vi er mange, og gjennom felles arbeid oppnår vi resultater. Som vi gjorde i årets jordbruksoppgjør hvor vi forhandlet oss fram til en historisk avtale.

 Å løfte bondens inntekt er det viktigste fokusområdet vårt, og gjennom årets jordbruksoppgjør har vi kommet et steg på veien. Dette arbeidet vil fortsette med full styrke ut over høsten, og vi har store forventninger til regjeringa og opptrappingsplanen de skal legge fram.

Erkjennelsen av at matproduksjon er viktig og at både Norge og verden trenger bonden har økt grunnet krigen i Europa. Det er ingen tvil om at den viktigste matberedskapen er en løpende norsk matproduksjon. Det er avgjørende framover at alle land utnytter sitt produksjonsgrunnlag best mulig. Både for å hindre en global forsyningssvikt, men også for å videreutvikle et bærekraftig landbruk og for å møte klimaendringene. Dette er grunnleggende argumenter for norsk selvforsyning og landbruk over hele landet.

Vi har fått et ekstra skyv, og er kommet langt fram i bevisstheten til folket. Og det skal vi passe på at vi tar med oss, og bygger videre på. Og da må vi være gode på å fortelle folk hva de får igjen for å velge norske produkter. Arbeidsplasser, liv på bygda, god dyrehelse og dyrevelferd og kulturlandskap. Listen er lang!

I sommer oppfordrer vi alle til å nyte de gode produktene fra den norske bonden, og dele bilder av dette på Instagram med #velgnorsk. Del gjerne dere også, av mat dere spiser, det dere produserer, kulturlandskap og gode spisesteder. Alt som fremhever norsk mat og de produktene som bøndene står bak.

Nå håper jeg at dere alle får en god sommer, med tid sammen med de som er viktig for dere, gode opplevelser og ikke minst god mat.

God sommer!

 Hilsen

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag