God jul!

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Julehilsen fra lederen i Norges Bondelag.

Det er litt over et halvt år siden jeg ble valgt til leder i Norges Bondelag. Sjelden har et halvår gått så fort.

De siste månedene har jeg fått sett organisasjonen fra innsida i større grad enn tidligere. Jeg visste at Norges Bondelag er en kraftfull organisasjon, men i møte med lokale tillitsvalgte rundt om i landet har jeg latt meg imponere over kunnskapsnivået, innsatsviljen, engasjementet og ambisjonene. Norges Bondelag er på offensiven, og det inspirerer meg som leder.

2014 var første hele år med en landbruksminister fra Fremskrittspartiet. Det har vært mange kamper så langt, og flere kan det bli. Regjeringas forslag om å fjerne konsesjonsloven har høringsfrist i midten av januar, og like etter går vi for fullt i gang med å forberede jordbruksforhandlingene. Dette er viktige kamper. Framtidas landbruk formes nå.

Et av de mange møtene jeg har deltatt på i høst, er 20-årsjubileet for Norges Nei til EU. Det var ei feiring av den breie folkebevegelsen som samlet alle EU-motstandere og var totalt avgjørende for resultatet i 1994. Norges Bondelag som organisasjon bidro sterkt og nei til medlemskap den gangen var svært viktig for landbruket. Jeg feirer også 20-årsjubileum som gardbruker i år. Som ung gardbruker var EU-avstemninga et stort spenningsmoment med tanke på den videre satsinga. Det var behov for langsiktige rammevilkår i ei langsiktig næring, og da folket sa Nei til EU ble det lettere å planlegge investeringsløp i lengre perspektiv.

Norsk landbruk står overfor et veiskille også i dag. For unge som skal inn i næringa er det politikken til den sittende regjeringa som er spenningsmomentet og som skaper uforutsigbarhet.  Med landbruksminister Sylvi Listhaug i front ønsker de å endre norsk landbruk betydelig. Det uttrykte de i regjeringserklæringa da de tiltrådte i 2013, det viste tilbudet fra staten i årets jordbruksforhandlinger, og det understreker de forslagene som har blitt reist utover høsten.

I dag står kampen om vi skal beholde norsk matproduksjon slik vi kjenner den, med familiedrevne gårder over hele landet. Jeg er optimist. Vi har ei sterk og viktig grasrot i organisasjonen som hver dag viser fram kvalitetene i norsk matproduksjon. Også denne gangen tror jeg at folket vil si nei. Nei til ensidig økt fokus på lave matvarepriser, til frislipp av eiendomsrettighetene, til økt sentralisering, nei til oppheving av importvern og til større enheter.

Takk for en uvurderlig innsats i 2014. Jeg vil også takke for den varme velkomsten jeg har fått som leder i Norges Bondelag, både fra tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og organisasjoner vi samarbeider nært med.

Jeg ønsker alle ei riktig god jul og lykke til med viktig arbeid i 2015!

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere