Fremtida er avhengig av at vi har folk i alle bransjer med grønn kompetanse. Vi trenger folk som forstår naturens sammenhenger og har respekt for grønne verdier som er viktige for en bærekraftig utvikling.

Naturbruk er løsningen

Vi i Landbrukets rekrutteringsprosjekt ønsker å synliggjøre mulighetene med naturbruksutdanning og hvorfor denne utdanningen er så bra, sier prosjektlederne Birgitte S. Bjaanes og Ida Marie Strekerud. Det er Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag som samarbeider om prosjektet. 

Frem mot søknadsfristen 1. mars står 10.klassinger overfor et veivalg; Å velge studieretning på videregående.  

Naturbruksutdanning er en grønn og bærekraftig studieretning. I praksis vil det si at ungdom som velger naturbruk lærer om miljø, dyr, planter, jord, biologi, økosystem, klimaløsninger, ressursbruk og forvaltning. Her får man forståelse for sammenhenger mellom natur og menneskelig aktivitet, bruk av natur og bærekraftig matproduksjon.

Utdanningen er yrkesfaglig linje med en allsidig skolehverdag. Undervisningen foregår ofte ute på skolegårdsbruket og i naturen, og bruker klasserommets teori til praktisk læring.

En døråpner

Utdanningen gir mange muligheter videre, enten man vil rett ut i jobb eller studere videre.

En del av skolene legger til rette for å kunne ta generell eller spesiell studiekompetanse. Det gir muligheter for ungdom som vil videre til høyere utdanning, enten det er veterinær, lærer, rådgiver, ingeniør eller noe helt annet, forteller Bjaanes.

Naturbruk skaper gründere, oppfinnere, næringsdrivende og ledere i form av selvstendige, unge voksne med praktiske og nytenkende løsninger for fremtida.

Grønt og trendy

Landbrukets rekrutteringsprosjektet har arbeidet med å utvikle digitalt og fysisk materiell som skal bidra til å fremme naturbruksutdanningen og mulighetene med den.

– Filmen «Hvorfor velge naturbruk» er laget for å gi et innblikk i hva studieretningen har å by på. Ungdom får dyrke interessene sine og får samtidig yrkestittel og fagutdanning, mulighet til å gå rett ut i jobb eller bruke utdanningen som springbrett til høyere utdanning. Her får man muligheter i både pose og sekk, sier Strekerud og peker samtidig på at den grønne omstillingen samfunnet står i gjør naturbruk til en supertrendy utdanning å ha med seg. – Dette er kompetanse som samfunnet trenger mye av i tida fremover, avslutter hun.

Om landbrukets rekrutteringsprosjekt

  • Samarbeid mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag.
  • Prosjektperioden går over to år, og hadde oppstart i januar 2020.
  • Det har blitt lagt vekt på å lage materiell som fungerer til digitale plattformer og til fysiske møtepunkter slik som besøk i skolen og gårdsbesøk, messer og lignende.
  • Verktøypakke med det man trenger for å synliggjøre grønn utdanning: 
  • Filmen som vises øverst i artikkelen og en litt lengre variant
  • Kunnskapshefte til ungdomsskoleelever om landbruk, dyrevelferd, klima, bærekraft og naturbruksutdanning.
  • Sammen med utstyr til stands og skolebesøk, plansjesett og en guide om grønn utdanning, vil dette bli en god startkit for alle aktører som vil fremme naturbruksutdanning. På denne måten blir det et mer omforent budskap som når ut til ungdom og foreldre.