Gir opp WTO-forhandlingar i Geneve

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

WTO-landa klarer ikkje bli samde om ein pakke før ministermøtet på Bali neste veke. Det kan bli vanskeleg for ministrane å dra i land dei siste detaljane på Bali, trur generaldirektøren.

- Det som gjenstår å forhandle om er ikkje noko som lett kan handterast av ministrane på Bali. Sjølv om vi kan peike ut landingssoner i dei fleste gjenverande sakene, er usemjene for mange og for tekniske, sa ein skuffa WTO-generaldirektør til Hovudrådet.

Samde om ei pakke?

Ikkje sidan 2005 har ein ifølgje generaldirektør Roberto Azevedo vore så nær å bli samde om ein pakke. Han tok over sjefsstolen i september i år, og sidan då har det vore intense forhandlingar. Papira som no låg på bordet dreia seg ikkje om konkrete reduksjonar av toll og støtte, men var viktige for å få prosessen i gang igjen etter mange år med stillstand.

Tekstforslag

Kristin Ianssen deltek i den offisielle norske delegasjonen med mellom andre NHO, LO, FHL (fisk- og havbruksnæringa) og Forum for utvikling og miljø.På landbruksområdet ligg det føre tekstforslag på eksportstøtte, tollkvoteadministrering og støtte til oppbygging av matvarelager i u-landa. Forslaget på eksportstøtte dreier seg ikkje om konkrete plikter om reduksjon, men ei uforpliktande erklæring om at ein på sikt skal fjerne eksportstøtta. Tollkvoteadministrering dreier seg om tilrettelegging for bruk av eksisterande importkvotar. Når det gjeld støtte til oppbygging av matvarelager i u-landa, har diskusjonane gått høgt om innføring av ein fredsklausul på fire år. Den skal hindre at u-land som overskrid sitt lovlege støttenivå blir klaga inn til WTOs paneldomstol. 

Handel innafor eksisterande tollregime

I tillegg blir det diskutert tekstar retta spesielt mot u-land og ein tekst om handelsfasilitering, altså betre teknisk tilrettelegging for handel innanfor eksisterande tollregime.

Norges Bondelag på plass

3.-6.desember møtest ministrane frå WTOs medlemsland på Bali. Det er venta at fleire tusen personar frå frivillige organisasjonar og næringsliv følgjer forhandlingane på Bali. Frå Norges Bondelag deltek nestleiar Kristin Ianssen og seniorrådgjevar Hildegunn Gjengedal. Kristin Ianssen deltek i den offisielle norske delegasjonen med mellom andre NHO,LO, FHL (fisk- og havbruksnæringa) og Forum for utvikling og miljø. Det vil parallelt med forhandlingane vere fleire møte mellom bondeorganisasjonar frå ulike land, mellom anna arrangert av World Farmers Organisation.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere