Gi innspill til Aksjonsutvalget 2015

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Planleggingen av aksjonsberedskapen rundt jordbruksoppgjøret neste år er i gang. – Vi vil gjerne ha innspill og idéer til mulige aksjonsformer, sier leder av utvalget Einar Frogner.

Aksjonsutvalget har som oppgave å vurdere og å foreslå eventuelle aksjoner i forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2015.

- Vi har startet arbeidet i utvalget, og oppfordrer alle i organisasjonen til å komme med innspill til gode aksjonsformer. Vi tar i mot forslag til reaksjoner som kan gjennomføres i hele organisasjonsapparatet, sier Frogner.

Fristen for å komme med innspill er 1. desember. Send inn innspill i alle kanaler, enten det er gjennom postboksen i Facebook, som e-post, brev eller på annen måte.

Aksjonsutvalget er sammensatt av tillitsvalgte og ansatte i Norges Bondelag, og blir ledet av styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner. Øvrige medlemmer er Frøydis Haugen, fylkesleder i Hordaland, Bernt Skarstad, fylkesleder i Nordland, Nina Saxrud Glomsrud, organisasjonssjef i Østfold Bondelag, Gunn Jorunn Sørum, leder i Norges Bygdeungdomslag, Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef og Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag.

I det første møtet ble det drodlet om mulige idéer til kampanje før jordbruksoppgjøret og reaksjonsformer ved et eventuelt brudd.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere