Gi innspill til Aksjonsutvalget 2015

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Planleggingen av aksjonsberedskapen rundt jordbruksoppgjøret neste år er i gang. – Vi vil gjerne ha innspill og idéer til mulige aksjonsformer, sier leder av utvalget Einar Frogner.

Aksjonsutvalget har som oppgave å vurdere og å foreslå eventuelle aksjoner i forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2015.

- Vi har startet arbeidet i utvalget, og oppfordrer alle i organisasjonen til å komme med innspill til gode aksjonsformer. Vi tar i mot forslag til reaksjoner som kan gjennomføres i hele organisasjonsapparatet, sier Frogner.

Fristen for å komme med innspill er 1. desember. Send inn innspill i alle kanaler, enten det er gjennom postboksen i Facebook, som e-post, brev eller på annen måte.

Aksjonsutvalget er sammensatt av tillitsvalgte og ansatte i Norges Bondelag, og blir ledet av styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner. Øvrige medlemmer er Frøydis Haugen, fylkesleder i Hordaland, Bernt Skarstad, fylkesleder i Nordland, Nina Saxrud Glomsrud, organisasjonssjef i Østfold Bondelag, Gunn Jorunn Sørum, leder i Norges Bygdeungdomslag, Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef og Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag.

I det første møtet ble det drodlet om mulige idéer til kampanje før jordbruksoppgjøret og reaksjonsformer ved et eventuelt brudd.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere