Det har vært flere påvisninger av høypatogen fugleinfluensa blant villfugl langs deler av norskekysten de siste dagene. Mattilsynet mottar mange meldinger om syke og døde villfugler. Sykdommen smitter ikke til mennesker, men er veldig smittsom blant fugler. Det er ikke påvist nye tilfeller i kommersielle fjørfehold, men Mattilsynet følger situasjonen nøye.

Du må straks varsle Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 dersom du har mistanke om at fuglene dine har fugleinfluensa.

Hos fjørfe gir høypatogen fugleinfluensa oftest rask dødelighet i fjørfeflokken uten forutgående symptomer. I noen tilfeller ses også luftveissymptomer eller bevegelsesforstyrrelser og lammelser.

Viktige parametere å følge med på er:

  • Økt dødelighet
  • Fall i eggproduksjon
  • Redusert fôr- og vannforbruk
  • Generelle adferdsendringer i flokken.

Les mer på Mattilsynets nettsider.