Grunnlaget for verdikjeden for mat er bøndene. Hvert andre år presenterer Agri Analyse Landbruksbarometeret, en spørreundersøkelse utført blant 1128 bønder. Den viser stemningen blant gårdbrukerne - hvordan bonden ser på sin nåværende og fremtidige situasjon - og gir en samlet framstilling av norsk landbruks løpende utvikling. 

 • Tid:      Mandag 03.mai klokken 08:00 - 09:15
 • Sted:   Webinar på zoom

SE WEBINARET HER

Under webinaret blir resultatene av Landbruksbarometeret presentert. Det vil bli blant annet bli satt søkelys på bondens økonomi, arealutvikling, regionale forskjeller og landbrukets betydning i norsk økonomi.

Hvordan er økonomien til norske bønder i 2021, hvilke produksjoner har størst utfordringer, hvilke forventninger og oppfatninger har bonden av sin egen situasjon?

Program:

 • Velkommen v/ Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.
 • Slik er temperaturen på bondeøkonomien v/ Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt. Resultater fra spørreundersøkelsen, nye data fra norsk landbruk.

 • Landbruksbarometeret 2021 v/ Christian Anton Smedshaug,  Agri Analyse. Resultater fra spørreundersøkelsen, nye data fra norsk landbruk

 • Videohilsen fra bonden

 • Landbrukets betydning for distriktene v/ Victor Norman, leder av Distriktsdemografiutvalget og professor emeritus ved Institutt for samfunnsøkonomi.

 • Tilstandsrapport fra distriktet v/Hilde Havro, ansvarlig redaktør i avisa Valdres.

Paneldebatt:  «Landbruket betydning samfunnsøkonomisk og forsyningsmessig – hva trenger vi framover og hvilke mulighetsrom finnes?»

Deltakere: 

 • Hilde Havro, redaktør avisa Valdres
 • Solveig Bratteng Rønning, melkebonde i Utskarpen i Mo i Rana
 • Christian Anton Smedshaug, daglig leder Agri Analyse
 • Victor Norman, professor emeritus ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole

Oppsummering og takk for i dag v/ Sigrid Hjørnegård, generalsekretær Norges Bondelag.

 

Arrangører: Agri Analyse, Landkreditt og Norges Bondelag

Andre samarbeidspartnere til Landbruksbarometeret er  NL, FK Rogaland Agri, Skogeierforbundet og Innovasjon Norge