Fremdeles nei-takk til GMO

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruket ønsker ikke å dyrke dagens genmodifiserte planter. Her ser du GMO-nettverkets NYE FILM.

I en aviskronikk blir det vist til at andbruket  i over 16 år har hatt en felles restriktiv og avventende holdning til bruk av GMO i matproduksjonen. Landbruket deler den restriktive holdning til GMO med 18 andre organisasjoner - fra miljø- og solidaritetsorganisasjoner til forbrukersammenslutninger - som til sammen utgjør Nettverk for GMO-fri mat og fôr.

- Nye genmodifiseringer må vurderes løpende og det må foreligge tilstrekkelig, uavhengig og troverdig kunnskap om både risikomomenter, konsekvenser og muligheter. Risiko for uønsket spredning av GMO og utvikling av sprøytemiddelresistens, er sammen med hensyn til samfunnsnytte og miljømessig bærekraft viktige momenter som ligger til grunn for landbrukets holdning, heter det i innlegget som er undertegnet av Nils T. Bjørke i Norges Bondelag, Merete Furuberget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Sveinung Svebestad i Nortura og Erik Krogrud i Norges Bygdeungdomslag.

Her leser du innlegget "GMO - fremdeles nei-takk"

Bonden David Runyon dyrker mais og soya i Indiana i USA. Avstanden mellom landbruket der GMO er hovedregelen og vårt eget landbruk vises i møtet mellom Runyon og en norsk bonde i denne filmen.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere