Fremdeles nei-takk til GMO

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruket ønsker ikke å dyrke dagens genmodifiserte planter. Her ser du GMO-nettverkets NYE FILM.

I en aviskronikk blir det vist til at andbruket  i over 16 år har hatt en felles restriktiv og avventende holdning til bruk av GMO i matproduksjonen. Landbruket deler den restriktive holdning til GMO med 18 andre organisasjoner - fra miljø- og solidaritetsorganisasjoner til forbrukersammenslutninger - som til sammen utgjør Nettverk for GMO-fri mat og fôr.

- Nye genmodifiseringer må vurderes løpende og det må foreligge tilstrekkelig, uavhengig og troverdig kunnskap om både risikomomenter, konsekvenser og muligheter. Risiko for uønsket spredning av GMO og utvikling av sprøytemiddelresistens, er sammen med hensyn til samfunnsnytte og miljømessig bærekraft viktige momenter som ligger til grunn for landbrukets holdning, heter det i innlegget som er undertegnet av Nils T. Bjørke i Norges Bondelag, Merete Furuberget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Sveinung Svebestad i Nortura og Erik Krogrud i Norges Bygdeungdomslag.

Her leser du innlegget "GMO - fremdeles nei-takk"

Bonden David Runyon dyrker mais og soya i Indiana i USA. Avstanden mellom landbruket der GMO er hovedregelen og vårt eget landbruk vises i møtet mellom Runyon og en norsk bonde i denne filmen.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere