Framtida er en produktiv jordbrukspolitikk

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

- Landbruket må gjøres i stand til å håndtere en uforutsigbar framtid, mener LU-sjef Christian Anton Smedshaug.

Da Smedshaug som nylig har kommet med andre opplag av boka "Kan jordbruket fø verden?" deltok på seminaret Matsikkerhet og bærekraftig utvikling, la han vekt på en produktiv jordbrukspolitikk som

 • setter produsenten i sentrum
 • som har inntektsstabilitet
  • i form av redusert risiko ved investeringer
  • og at råvareprisene gir overskudd
  • eierskap/langtidsleie
 • tilgang på innsatsfaktorer som gjødsel og frø
 • forskning og formidling

Seminaret der Statens Landbruksforvaltning og Bioforsk sto som arrangører, hadde blikket rettet mot Rio+ møtet i Brasil om kort tid. Det er ventet 50.000 mennesker, hvorav over 130 norske deltakere til møtet som skal ta opp tråden fra klimamøtet i Rio de Janeiro 1992.

Fra handel til produksjon

LU-sjef Smedshaug trakk tråden lenger enn som så, han la på 20 år til: - Da har vi endret fokus fra handel til produksjon, og vi håndterer utfordringene knyttet til produksjon av biodrivstoff i et matproduserende landskap. Vi har gått fra frihandel til en produserende landbrukspolitikk med vekt på lønnsomhet i eierskap til jord, sa Smedshaug.

Grønn økonomi og fordeling

Utviklingsminister Heikki Holmås er en av Regjeringens representanter i Rio, og han la vekt på en avtale som inneholder disse prioriteringene:

 • grønn økonomi/grønn strøm til alle,
 • matvaresikkerhet - i et klimaperspektiv,
 • synliggjøring av av naturkapitalen (hva det koster å bruke opp naturen,
 • økonomiske virkemidler for en grønnere økonomi
 • Starten på en prosess for å få på plass nye, bærekraftige mål.

-Vi må legge grunnlaget for en vekstpolitikk som bygger på en rettferdig fordeling, understreket Holmås.

Matvaresikkerhet

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk reiser ikke til Rio, men gledet seg ikke mindre over vektleggingen av matvaresikkerhet av den grunn.

-Det betyr at nasjonal matproduksjon må være bakteppet for Rio. Vi skal øke matproduksjonen i Norge, og legge til rette for å produsere nok av de matvarene vi har naturgitte forutsetninger for å produsere, sa Brekk i innlegget sitt.

Import er usolidarisk

Det er ingen motsetningsforhold mellom nasjonal matproduksjon og et rettferdig fordeling, mente landbruks- og matministeren. - Det er usolidarisk å bare basere seg på import fra andre land. Alle tilgjengelige ressurser til matproduksjon må utnyttes, og en nasjonal matproduksjon er også sentralt for utviklingsland, sa Brekk som aldri har møtt en landbruksminister som vil bygge ned matproduksjonen i eget land.

Presentasjonene under seminaret matsikkerhet og bærekraftig utvikling

Les også: Landbruk må stå i sentrum for forhandlingane

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere