Framtida er en produktiv jordbrukspolitikk

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

- Landbruket må gjøres i stand til å håndtere en uforutsigbar framtid, mener LU-sjef Christian Anton Smedshaug.

Da Smedshaug som nylig har kommet med andre opplag av boka "Kan jordbruket fø verden?" deltok på seminaret Matsikkerhet og bærekraftig utvikling, la han vekt på en produktiv jordbrukspolitikk som

 • setter produsenten i sentrum
 • som har inntektsstabilitet
  • i form av redusert risiko ved investeringer
  • og at råvareprisene gir overskudd
  • eierskap/langtidsleie
 • tilgang på innsatsfaktorer som gjødsel og frø
 • forskning og formidling

Seminaret der Statens Landbruksforvaltning og Bioforsk sto som arrangører, hadde blikket rettet mot Rio+ møtet i Brasil om kort tid. Det er ventet 50.000 mennesker, hvorav over 130 norske deltakere til møtet som skal ta opp tråden fra klimamøtet i Rio de Janeiro 1992.

Fra handel til produksjon

LU-sjef Smedshaug trakk tråden lenger enn som så, han la på 20 år til: - Da har vi endret fokus fra handel til produksjon, og vi håndterer utfordringene knyttet til produksjon av biodrivstoff i et matproduserende landskap. Vi har gått fra frihandel til en produserende landbrukspolitikk med vekt på lønnsomhet i eierskap til jord, sa Smedshaug.

Grønn økonomi og fordeling

Utviklingsminister Heikki Holmås er en av Regjeringens representanter i Rio, og han la vekt på en avtale som inneholder disse prioriteringene:

 • grønn økonomi/grønn strøm til alle,
 • matvaresikkerhet - i et klimaperspektiv,
 • synliggjøring av av naturkapitalen (hva det koster å bruke opp naturen,
 • økonomiske virkemidler for en grønnere økonomi
 • Starten på en prosess for å få på plass nye, bærekraftige mål.

-Vi må legge grunnlaget for en vekstpolitikk som bygger på en rettferdig fordeling, understreket Holmås.

Matvaresikkerhet

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk reiser ikke til Rio, men gledet seg ikke mindre over vektleggingen av matvaresikkerhet av den grunn.

-Det betyr at nasjonal matproduksjon må være bakteppet for Rio. Vi skal øke matproduksjonen i Norge, og legge til rette for å produsere nok av de matvarene vi har naturgitte forutsetninger for å produsere, sa Brekk i innlegget sitt.

Import er usolidarisk

Det er ingen motsetningsforhold mellom nasjonal matproduksjon og et rettferdig fordeling, mente landbruks- og matministeren. - Det er usolidarisk å bare basere seg på import fra andre land. Alle tilgjengelige ressurser til matproduksjon må utnyttes, og en nasjonal matproduksjon er også sentralt for utviklingsland, sa Brekk som aldri har møtt en landbruksminister som vil bygge ned matproduksjonen i eget land.

Presentasjonene under seminaret matsikkerhet og bærekraftig utvikling

Les også: Landbruk må stå i sentrum for forhandlingane

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere