Fornyet tillit til ledertrioen i Norges Bondelag

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Det nye styret i Norges Bondelag: Per Skorge (generalsekretær), Brita Skallerud, Bjørn Gimming, Ingunn Sognnes, Berit Hundåla, Nils T. Bjørke, Synne Vahl Rogn, Lars Petter Bartnes, Kathrine Kleveland, Inger Johanne Sveen, Kristin Iansen, Trine Hasvang Vaag, Einar Frogner og Gustav Grøholt.

Nils T. Bjørke

Valgkomiteen som er ledet av Fredmund Sandvik fra Sør-Trøndelag, hadde innstilt på gjenvalg av Nils T. Bjørke som leder av Norges Bondelag. Bjørke ble fikk 164 av 164 stemmer. Dette er Bjørkes fjerde år som leder. Bjørke er fra Voss i Hordaland.

Berit Hundåla er gjenvalgt som første nestleder med 163 stemmer, 1 blank stemme.

Les egen sak om at Brita Skallerud er gjenvalgt som andre nestleder, mot valgkomiteens innstilling på Einar Frogner.

 

Nytt styremedlem fra Østfold: Bjørn Gimming

Bjørn Gimming er valgt som nytt styremedlem i Norges Bondelag. Gimming er i dag leder av Østfold Bondelag. Gimming fikk 158 stemmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synne Vahl Rogn fra Telemark er gjenvalgt som styremedlem med 160 stemmer. Synne har sittet i styret siden 2010.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Gustav Grøholt fra Hedmark er valgt inn som nytt styremedlem som representant fra Norske Felleskjøp. Han har tidligere vært nestleder i Løten Bondelag og er i dag styremedlem i Norske Felleskjøp. Grøholt fikk 159 stemmer.

 

 

Disse er også medlemmer av det nye styret for Norges Bondelag:

Einar Frogner, Hedmark, Trine Hasvang Vaag, Nord-Trøndelag, Ingunn Sognnes, Sogn og Fjordane (Tine BA) og Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag (Nortura). Disse ble valgt i 2011 og var ikke på valg.

 

Kristin Ianssen ny 1. vara

Som 1. varamedlem ble Kristin Ianssen, Østfold valgt med 84 stemmer. Ianssen har blant annet vært styreleder i Norsvin i perioden 2006.2011.

Det kom benkeforslag på Arnstein Røyneberg, Rogaland og Bjarne Leonhardsen, Troms som 1. vara.

Arnstein Røyneberg, Rogaland ble gjenvalgt som 2. varamedlem.

Birte Usland, Vest-Agder ble gjenvalgt som 3. varamedlem

Alle varamedlemmene er valgt for ett år av gangen.

Stenerud fortsetter som ordfører

Odd Christian Stenerud fra Møre og Romsdal ble gjenvalgt som ordfører for 1 år med 119 stemmer. Stenerud har fungert som ordfører siden 2006.  

Arne Magnus Aasen , også Møre og Romsdal, ble gjenvalgt som varaordfører med 116 stemmer. 

Som varamedlemmer ble Birte Usland, Vest-Agder (1. vara) og Per Hilleren (2. vara) gjenvalgt.

Ny valgnemnd

Valgkomiteens forslag til valgnemnd ble enstemmig vedtatt. Ny valgnemnd er:

Leder Arna Høyland, Rogaland (1 år)
Nestleder Kåre Holand, Nordland (1 år)
Medlemmer for to år:
Kari Borghild Engene Løstegård
Jon O. Nummedal
Johan Kristian Daling

Valgnemnda består for øvrig av (på valg i 2013):

Kåre Holand, Nordland, Troms, Finnmark
Vara: Jan Gunnar Eilertsen
Tone Edland, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder
Vara: Kjell A. Sølverød
Ole Johannes Egeland, Østfold, Akershus, Vestfold
Vara: Martha Irene Mjølnerød
Einar Høstbjør, Østfold, Nortura
Vara: Jofrid Torland Mjåtveit, Rogaland, Nortura

 Les valgkomiteens innstilling med pre

sentasjon av kandidatene.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere