Fornyet tillit til ledertrioen i Norges Bondelag

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Det nye styret i Norges Bondelag: Per Skorge (generalsekretær), Brita Skallerud, Bjørn Gimming, Ingunn Sognnes, Berit Hundåla, Nils T. Bjørke, Synne Vahl Rogn, Lars Petter Bartnes, Kathrine Kleveland, Inger Johanne Sveen, Kristin Iansen, Trine Hasvang Vaag, Einar Frogner og Gustav Grøholt.

Nils T. Bjørke

Valgkomiteen som er ledet av Fredmund Sandvik fra Sør-Trøndelag, hadde innstilt på gjenvalg av Nils T. Bjørke som leder av Norges Bondelag. Bjørke ble fikk 164 av 164 stemmer. Dette er Bjørkes fjerde år som leder. Bjørke er fra Voss i Hordaland.

Berit Hundåla er gjenvalgt som første nestleder med 163 stemmer, 1 blank stemme.

Les egen sak om at Brita Skallerud er gjenvalgt som andre nestleder, mot valgkomiteens innstilling på Einar Frogner.

 

Nytt styremedlem fra Østfold: Bjørn Gimming

Bjørn Gimming er valgt som nytt styremedlem i Norges Bondelag. Gimming er i dag leder av Østfold Bondelag. Gimming fikk 158 stemmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synne Vahl Rogn fra Telemark er gjenvalgt som styremedlem med 160 stemmer. Synne har sittet i styret siden 2010.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Gustav Grøholt fra Hedmark er valgt inn som nytt styremedlem som representant fra Norske Felleskjøp. Han har tidligere vært nestleder i Løten Bondelag og er i dag styremedlem i Norske Felleskjøp. Grøholt fikk 159 stemmer.

 

 

Disse er også medlemmer av det nye styret for Norges Bondelag:

Einar Frogner, Hedmark, Trine Hasvang Vaag, Nord-Trøndelag, Ingunn Sognnes, Sogn og Fjordane (Tine BA) og Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag (Nortura). Disse ble valgt i 2011 og var ikke på valg.

 

Kristin Ianssen ny 1. vara

Som 1. varamedlem ble Kristin Ianssen, Østfold valgt med 84 stemmer. Ianssen har blant annet vært styreleder i Norsvin i perioden 2006.2011.

Det kom benkeforslag på Arnstein Røyneberg, Rogaland og Bjarne Leonhardsen, Troms som 1. vara.

Arnstein Røyneberg, Rogaland ble gjenvalgt som 2. varamedlem.

Birte Usland, Vest-Agder ble gjenvalgt som 3. varamedlem

Alle varamedlemmene er valgt for ett år av gangen.

Stenerud fortsetter som ordfører

Odd Christian Stenerud fra Møre og Romsdal ble gjenvalgt som ordfører for 1 år med 119 stemmer. Stenerud har fungert som ordfører siden 2006.  

Arne Magnus Aasen , også Møre og Romsdal, ble gjenvalgt som varaordfører med 116 stemmer. 

Som varamedlemmer ble Birte Usland, Vest-Agder (1. vara) og Per Hilleren (2. vara) gjenvalgt.

Ny valgnemnd

Valgkomiteens forslag til valgnemnd ble enstemmig vedtatt. Ny valgnemnd er:

Leder Arna Høyland, Rogaland (1 år)
Nestleder Kåre Holand, Nordland (1 år)
Medlemmer for to år:
Kari Borghild Engene Løstegård
Jon O. Nummedal
Johan Kristian Daling

Valgnemnda består for øvrig av (på valg i 2013):

Kåre Holand, Nordland, Troms, Finnmark
Vara: Jan Gunnar Eilertsen
Tone Edland, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder
Vara: Kjell A. Sølverød
Ole Johannes Egeland, Østfold, Akershus, Vestfold
Vara: Martha Irene Mjølnerød
Einar Høstbjør, Østfold, Nortura
Vara: Jofrid Torland Mjåtveit, Rogaland, Nortura

 Les valgkomiteens innstilling med pre

sentasjon av kandidatene.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere