Foreldrepenger og refusjon av avløserutgifter til fedre

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Regelverket om foreldrepenger generelt og fedrekvote spesielt er svært detaljert og komplisert. HER er oversikten!

Illustrasjonsfoto: Gunnar Wentzel.Reglene om foreldrepenger generelt og fedrekvote spesielt er svært detaljerte og kan være vanskelig å forstå for vordende foreldre. Reglene har også blitt endret en rekke ganger i løpet av de siste årene. Det er viktig at både mor og far setter seg inn i regleverket i god tid før en eventuell fødsel både for å kunne utnytte regelverket best mulig i forhold til sin egen situasjon, og for ikke å gå i en felle og miste eller få redusert ytelsen. Det er rett og slett nødvendig for næringsdrivene å aktivt planlegge og tilpasse seg i forkant av kommende fødsler for å kunne sikre seg best mulig dekning. Nedenfor vil vi gå igjennom reglene med spesiell vekt på den delen av regelverket som er rettet mot far når familien er tilknyttet landbruket som selvstendig næringsdrivende, skriver advokat Jan Bangen i denne artikkelen.

I landbruket er det et tosporet system for rett til stønad ved barnefødsler, den generelle rett til foreldrepenger etter folketrygdloven, og rett til stønad etter avløserordningen i landbruket. Ordningene utfyller hverandre og er koblet sammen både når det gjelder vilkår, søknad og motregning.  

Her leser du hele artikkelen "Foreldrepenger og refusjon av avløserutgifter til fedre".

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere