Foreldrepenger og refusjon av avløserutgifter til fedre

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Regelverket om foreldrepenger generelt og fedrekvote spesielt er svært detaljert og komplisert. HER er oversikten!

Illustrasjonsfoto: Gunnar Wentzel.Reglene om foreldrepenger generelt og fedrekvote spesielt er svært detaljerte og kan være vanskelig å forstå for vordende foreldre. Reglene har også blitt endret en rekke ganger i løpet av de siste årene. Det er viktig at både mor og far setter seg inn i regleverket i god tid før en eventuell fødsel både for å kunne utnytte regelverket best mulig i forhold til sin egen situasjon, og for ikke å gå i en felle og miste eller få redusert ytelsen. Det er rett og slett nødvendig for næringsdrivene å aktivt planlegge og tilpasse seg i forkant av kommende fødsler for å kunne sikre seg best mulig dekning. Nedenfor vil vi gå igjennom reglene med spesiell vekt på den delen av regelverket som er rettet mot far når familien er tilknyttet landbruket som selvstendig næringsdrivende, skriver advokat Jan Bangen i denne artikkelen.

I landbruket er det et tosporet system for rett til stønad ved barnefødsler, den generelle rett til foreldrepenger etter folketrygdloven, og rett til stønad etter avløserordningen i landbruket. Ordningene utfyller hverandre og er koblet sammen både når det gjelder vilkår, søknad og motregning.  

Her leser du hele artikkelen "Foreldrepenger og refusjon av avløserutgifter til fedre".

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere