Følg grasslåtten på Tufte Gård

Av Amund Kind,
  • Tips en venn om denne siden

Mange kjenner seg igjen i den flotte filmen nestlederen i Vestfold Bondelag, Harald Lie, har laget av andreslåtten.

Hver sommer og høst er det mange bønder som må stå på dag og natt for å få inn avlingene - når avlingene er modne og når været tillater det. Folk flest merker dette ved at det er mer traktorer og treskere på både veier og ute på jordene, men de færreste har muligheten til å følge dette fra traktorsetet. 

Harald Lie, nestleder i Vestfold Bondelag og aktiv bonde, har satt sammen noen bilder og film fra andreslåtten i år, som han nå har delt med oss alle på YouTube. Den er verdt å se og gir litt innblikk i hans og mange bønders hverdag i slåtten.

Her finner du videoen med andreslåtten på Tufte

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere