- Familielandbruket er helt nødvendig

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

-Familielandbruksmodellen i Norge legger til rette for matproduksjon i en verden som stadig trenger mer mat. Det er en ansvarlig politikk, sa Kristin Ianssen i Bondelaget.

Kristin Ianssen, første nestleder i Norges Bondelag deltok i debatt under konferansen om familielandbruket.
 Har den norske landbruksmodellen utgått på dato? Er familielandbruket nøkkelen til matsikkerhet?

Det var noen av spørsmålene som ble stilt under konferansen om matsikkerhet, landran og familielandbruk som ble arrangert i Oslo tirsdag.

- Familielandbruksmodellen i Norge legger til rette for matproduksjon i en verden som stadig trenger mer mat. Det er en ansvarlig politikk, sa 1.nestleder i Norges Bondelag, Kristin Ianssen, da hun møtte Gunnar Gundersen (Høyre), Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Senterpartiet) og Merete Furuberg (Norsk Bonde- og Småbrukarlag) til paneldebatt.

- Vi har solide og gode ordninger innenfor den norske modellen som av regjeringen blir forsøkt plukket fra hverandre bit for bit. Det er disse ordningene som skaper trygghet og langsiktighet som gir ungdom forutsigbarhet og lyst til å investere, sier Ianssen.

-"Get big or get out"

Professor Reidar Almås i Bygdeforskning ga i sitt innlegg et bilde av samvirkets rolle i den norske landbruksmodellen.

- Et matpolitisk paradoks er at Sylvi Listhaug sier ”Get big or get out” til familiebonden. Den norske regjeringen er tilsynelatende klar til å forkaste viktige bærebjelker i den velprøvde og velfungerende norske landbruksmodellen, sa  Almås.

Almås minte også om at man ikke må glemme å fortelle om hvorfor samvirket fungerer.


Familielandbrukets år

FNs generalforsamling har utnevnt 2014 til det internasjonale året for familielandbruk.

Norges Bondelag er medarrangør på konferansen om familielandbruket. Det er også 4H Norge, Det kongelige selskap for Norges Vel, FIAN Norge, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbrukssamvirke, Spire og Utviklingsfondet. Oslo Dokumentarkino er samarbeidspartner og FOKUS for kvinner og utvikling har bidratt økonomisk.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere