- Familielandbruket er helt nødvendig

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

-Familielandbruksmodellen i Norge legger til rette for matproduksjon i en verden som stadig trenger mer mat. Det er en ansvarlig politikk, sa Kristin Ianssen i Bondelaget.

Kristin Ianssen, første nestleder i Norges Bondelag deltok i debatt under konferansen om familielandbruket.
 Har den norske landbruksmodellen utgått på dato? Er familielandbruket nøkkelen til matsikkerhet?

Det var noen av spørsmålene som ble stilt under konferansen om matsikkerhet, landran og familielandbruk som ble arrangert i Oslo tirsdag.

- Familielandbruksmodellen i Norge legger til rette for matproduksjon i en verden som stadig trenger mer mat. Det er en ansvarlig politikk, sa 1.nestleder i Norges Bondelag, Kristin Ianssen, da hun møtte Gunnar Gundersen (Høyre), Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Senterpartiet) og Merete Furuberg (Norsk Bonde- og Småbrukarlag) til paneldebatt.

- Vi har solide og gode ordninger innenfor den norske modellen som av regjeringen blir forsøkt plukket fra hverandre bit for bit. Det er disse ordningene som skaper trygghet og langsiktighet som gir ungdom forutsigbarhet og lyst til å investere, sier Ianssen.

-"Get big or get out"

Professor Reidar Almås i Bygdeforskning ga i sitt innlegg et bilde av samvirkets rolle i den norske landbruksmodellen.

- Et matpolitisk paradoks er at Sylvi Listhaug sier ”Get big or get out” til familiebonden. Den norske regjeringen er tilsynelatende klar til å forkaste viktige bærebjelker i den velprøvde og velfungerende norske landbruksmodellen, sa  Almås.

Almås minte også om at man ikke må glemme å fortelle om hvorfor samvirket fungerer.


Familielandbrukets år

FNs generalforsamling har utnevnt 2014 til det internasjonale året for familielandbruk.

Norges Bondelag er medarrangør på konferansen om familielandbruket. Det er også 4H Norge, Det kongelige selskap for Norges Vel, FIAN Norge, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbrukssamvirke, Spire og Utviklingsfondet. Oslo Dokumentarkino er samarbeidspartner og FOKUS for kvinner og utvikling har bidratt økonomisk.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere