Etterlyser større åpenhet om ulveovervåkning

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag stiller spørsmål ved dagens metode for registrering og overvåkning av rovvilt, etter påfallende observasjonsdata om ulveflokker.


- Åpenhet omkring metoder og ressursbruk er avgjørende for å styrke folks tillit til rovviltovervåkingen, sier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.

I et brev til Rovdata, som har ansvar for kartlegging av rovdyrbestanden i Norge, ber Norges Bondelag om en redegjørelse for overvåkninga generelt og behandlinga av grenserevir på ulike kanter av sonen spesielt.

- Både ulven og ulvesona er omstridt. Overvåkingsdataene som Rovdata presenterer har betydning for hvilket handlingsrom rovviltmyndighetene har i forvaltningen av de store rovviltartene. Derfor er det svært viktig med en overvåking som folk har tiltro til, understreker Frogner.

Uklart om ulvesonen

Bakgrunnen for henvendelsen fra Bondelaget, er observasjonene Rovdata legger til grunn for kunngjøringa om bestandsmålet på tre ulvekull i helnorske revir innenfor ulvesonen er oppnådd for fjerde år på rad. Dette er basert på en statusrapport fra Høgskolen i Hedmark (HiH) avdeling Evenstad.

For at en ulveyngling skal kunne regnes inn i bestandsmålet om tre årlige ynglinger, må over halvparten av reviret til familiegrupper ligge innenfor ulvesonen. De tre siste vintersesongene har Julussa-revirets utbredelse blitt registrert til å være 51 % innafor og 49 % utenfor sonen, ifølge observasjonene fra HiH. Norges Bondelag ber nå om en redegjørelse for disse observasjonene.

- Spesielt

- Det virker spesielt at man har landet på eksakt samme arealfordeling på hver side av ulvesonegrensa alle disse årene, særlig med tanke på de store forskjellene i revirets ytterkanter, sier Einar Frogner.
- Sett på bakgrunn av regelen om at minst halvparten av reviret må ligge innenfor ulvesonen for at ynglingen skal regnes inn i det norske bestandsmålet, blir disse funnene enda mer spesielle.

Grenseproblematikk også i øst

På østsiden av ulvesona er det en annen type grenseproblematikk. Hvis reviret er påvist både på svensk og norsk side inngår ikke en eventuell yngling i det norske bestandsmålet. Denne regelen gjelder like fullt om reviret har en 50/50 fordeling eller 1/99.

Slettås-reviret har i vinter for første gang fått status som grenserevir etter at det er registrert at en marginal flik av reviret er på svensk side.

- Vi synes disse tallene er påfallende, og ber om en orientering om hvordan ulveovervåkninga har kommer fram til de nevnte resultatene for Julussaflokken og Slettåsflokken, sier Einar Frogner i Norges Bondelag.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere