Et dramatisk signal fra jordbruket

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Vi både forstår og deler næringas skuffelse over Statens tilbud, sier styreleder i Nortura, Sveinung Svebestad.

Norturaleder Sveinung Svebestad, foto Nortura- Spriket mellom ambisjonsnivå og mangelen på tiltak går igjen på de fleste områdene, men er spesielt kritisk for storfekjøttproduksjonen, der fallet i produksjonen er i ferd med å bli dramatisk, sier Svebestad.

Produksjonen i 2012 vil bli den laveste på 20 år, og de siste prognosene viser at importbehovet nærmer seg 20 prosent. Nortura har slått alarm for denne produksjonen, og har foreslått både kortsiktige og langsiktige forslag for å snu utviklingen.

- Norge har gode naturgitte vilkår for fôrdyrking og beiting og mye god og ledig bygningsmasse. Ikke minst finnes det mange kompetente produsenter som står klar til å satse igjen hvis det blir lønnsomhet i næringa.


Du leser mer på hjemmesidene til Nortura

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere