Enighet om økt melkeproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Melkeproduksjonen i Norge kan økes med ytterligere 3 prosent for kvoteåret 2012/2013.

Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.Etter et møte mandag med avtalepartene, besluttet Landbruks- og matdepartementet å "fastsette at forholdstallet for disponibel kvote økes fra 1,04 til 1,07 for kvoteåret 2012/2013."

-jeg er fornøyd med at vi fikk tilslutning til forslaget om at økningen skal gjelde ALLE melkeprodusenter, men hadde helst sett at også økningen fra i vinter (4 prosent) hadde omfattet alle, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke. 

Vedtaket innebærer at produksjonstakene for kvoteåret 2012/2013 blir satt til 412.000 liter for enkeltbruk og til 773.000 liter for samdrifter. I tillegg gis produsenter med høyere historisk leveringsrett enn produksjonstakene, adgang til å produsere tre prosent mer enn sine nåværende disponible kvoter.

På møtet orienterte Tine om leveringssituasjonen, og behovene framover. Vedtaket om økt produksjon har utgangspunkt i behovet for ytterligere tre millioner liter fløte. Samtidig gjorde Tine det klart at det vil bli behov for import av noe smør i 3. kvartal for å sikre god tilførsel av smør.

Tre prosent økningen av melkekvotene tilsvarer om lag 50 millioner liter melk, og en sansynlig porduksjonsøkning på 30 millioner liter.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere