Enighet om økt melkeproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Melkeproduksjonen i Norge kan økes med ytterligere 3 prosent for kvoteåret 2012/2013.

Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.Etter et møte mandag med avtalepartene, besluttet Landbruks- og matdepartementet å "fastsette at forholdstallet for disponibel kvote økes fra 1,04 til 1,07 for kvoteåret 2012/2013."

-jeg er fornøyd med at vi fikk tilslutning til forslaget om at økningen skal gjelde ALLE melkeprodusenter, men hadde helst sett at også økningen fra i vinter (4 prosent) hadde omfattet alle, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke. 

Vedtaket innebærer at produksjonstakene for kvoteåret 2012/2013 blir satt til 412.000 liter for enkeltbruk og til 773.000 liter for samdrifter. I tillegg gis produsenter med høyere historisk leveringsrett enn produksjonstakene, adgang til å produsere tre prosent mer enn sine nåværende disponible kvoter.

På møtet orienterte Tine om leveringssituasjonen, og behovene framover. Vedtaket om økt produksjon har utgangspunkt i behovet for ytterligere tre millioner liter fløte. Samtidig gjorde Tine det klart at det vil bli behov for import av noe smør i 3. kvartal for å sikre god tilførsel av smør.

Tre prosent økningen av melkekvotene tilsvarer om lag 50 millioner liter melk, og en sansynlig porduksjonsøkning på 30 millioner liter.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere