Endringer i avløserordninga vil svekke bondens sikkerhetsnett

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Forslag fra Landbruksdepartementet vil gjøre avløsertjenester mindre tilgjengelig ved sykdom.

Husdyra er avhengig av at avløsere med kompetanse kommer raskt hvis bonden blir syk. Foto: Odd Mehus.

I Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift for produksjonstilskudd i landbruket, er også tilskudd for avløsning til ferie, fritid og ved sykdom tatt inn.  Norske landbrukstjenester har i dag et velfungerende system for å tilby avløsertjenester gjennom avløserlag og avløserringer. Det er ordnede arbeidsforhold og nært samarbeid mellom bonde og avløser. Nå åpner regjeringen for tilskudd til avløsning kan gis også når det er andre aktører som står for avløsninga i drifta.

Les også:

Når bonden kommer i en situasjon med behov for sykdomsavløsning, er det avgjørende for drift og dyrevelferd at avløseren kommer raskt i gang og har god kompetanse. Dette fungerer godt gjennom avløserlag og avløserringer i dag, siden de også tilbyr avløsning ved ferie og fritid.

- Dette er en av de viktigste velferdsordningene i landbruket. Forslaget vil svekke den kollektive beredskapen, og det kan vi ikke godta, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Norges Bondelag ser at Landbruksdepartementets forslag kan være en mer fleksibel ordning for bonden. Bønder kan f.eks utnytte kompetansen og avløse hverandre, men vi er bekymret for at en slik endring vil svekke mulighetene til å opprettholde et godt avløsertilbud over hele landet, særlig for avløsning ved sykdom.

 

Frykter sosial dumping

Forslaget om å refundere ”faktiske utgifter” og ikke lenger ”lønnsutgifter” medfører at en fakturerer utførte tjeneste uten å inngå noe ansettelsesforhold. Vi mener dette kan svekke legitimiteten til ordningen. Det blir vanskelig å kontrollere at tjenesten som er levert er reell avløsing og knyttet til ”jordbruksforetakets husdyrdrift”. I tillegg vil departementets forslag i økende grad gi tilpasninger med innleie av utenlandsk arbeidskraft gjennom utenlandske selskaper. Erfaringer fra andre sektorer, blant annet byggebransjen, har vist at dette øker risikoen for sosial dumping, som har en betydelig omdømmemessig kostnad. Landbruket har jobbet aktivt for å forebygge sosial dumping og det er viktig for produsentene å vite at avløseren har en riktig lønn.

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere