Endringer i avløserordninga vil svekke bondens sikkerhetsnett

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Forslag fra Landbruksdepartementet vil gjøre avløsertjenester mindre tilgjengelig ved sykdom.

Husdyra er avhengig av at avløsere med kompetanse kommer raskt hvis bonden blir syk. Foto: Odd Mehus.

I Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift for produksjonstilskudd i landbruket, er også tilskudd for avløsning til ferie, fritid og ved sykdom tatt inn.  Norske landbrukstjenester har i dag et velfungerende system for å tilby avløsertjenester gjennom avløserlag og avløserringer. Det er ordnede arbeidsforhold og nært samarbeid mellom bonde og avløser. Nå åpner regjeringen for tilskudd til avløsning kan gis også når det er andre aktører som står for avløsninga i drifta.

Les også:

Når bonden kommer i en situasjon med behov for sykdomsavløsning, er det avgjørende for drift og dyrevelferd at avløseren kommer raskt i gang og har god kompetanse. Dette fungerer godt gjennom avløserlag og avløserringer i dag, siden de også tilbyr avløsning ved ferie og fritid.

- Dette er en av de viktigste velferdsordningene i landbruket. Forslaget vil svekke den kollektive beredskapen, og det kan vi ikke godta, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Norges Bondelag ser at Landbruksdepartementets forslag kan være en mer fleksibel ordning for bonden. Bønder kan f.eks utnytte kompetansen og avløse hverandre, men vi er bekymret for at en slik endring vil svekke mulighetene til å opprettholde et godt avløsertilbud over hele landet, særlig for avløsning ved sykdom.

 

Frykter sosial dumping

Forslaget om å refundere ”faktiske utgifter” og ikke lenger ”lønnsutgifter” medfører at en fakturerer utførte tjeneste uten å inngå noe ansettelsesforhold. Vi mener dette kan svekke legitimiteten til ordningen. Det blir vanskelig å kontrollere at tjenesten som er levert er reell avløsing og knyttet til ”jordbruksforetakets husdyrdrift”. I tillegg vil departementets forslag i økende grad gi tilpasninger med innleie av utenlandsk arbeidskraft gjennom utenlandske selskaper. Erfaringer fra andre sektorer, blant annet byggebransjen, har vist at dette øker risikoen for sosial dumping, som har en betydelig omdømmemessig kostnad. Landbruket har jobbet aktivt for å forebygge sosial dumping og det er viktig for produsentene å vite at avløseren har en riktig lønn.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere