Husdyra er avhengig av at avløsere med kompetanse kommer raskt hvis bonden blir syk. Foto: Odd Mehus.

I Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift for produksjonstilskudd i landbruket, er også tilskudd for avløsning til ferie, fritid og ved sykdom tatt inn.  Norske landbrukstjenester har i dag et velfungerende system for å tilby avløsertjenester gjennom avløserlag og avløserringer. Det er ordnede arbeidsforhold og nært samarbeid mellom bonde og avløser. Nå åpner regjeringen for tilskudd til avløsning kan gis også når det er andre aktører som står for avløsninga i drifta.

Les også:

Når bonden kommer i en situasjon med behov for sykdomsavløsning, er det avgjørende for drift og dyrevelferd at avløseren kommer raskt i gang og har god kompetanse. Dette fungerer godt gjennom avløserlag og avløserringer i dag, siden de også tilbyr avløsning ved ferie og fritid.

- Dette er en av de viktigste velferdsordningene i landbruket. Forslaget vil svekke den kollektive beredskapen, og det kan vi ikke godta, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Norges Bondelag ser at Landbruksdepartementets forslag kan være en mer fleksibel ordning for bonden. Bønder kan f.eks utnytte kompetansen og avløse hverandre, men vi er bekymret for at en slik endring vil svekke mulighetene til å opprettholde et godt avløsertilbud over hele landet, særlig for avløsning ved sykdom.

 

Frykter sosial dumping

Forslaget om å refundere ”faktiske utgifter” og ikke lenger ”lønnsutgifter” medfører at en fakturerer utførte tjeneste uten å inngå noe ansettelsesforhold. Vi mener dette kan svekke legitimiteten til ordningen. Det blir vanskelig å kontrollere at tjenesten som er levert er reell avløsing og knyttet til ”jordbruksforetakets husdyrdrift”. I tillegg vil departementets forslag i økende grad gi tilpasninger med innleie av utenlandsk arbeidskraft gjennom utenlandske selskaper. Erfaringer fra andre sektorer, blant annet byggebransjen, har vist at dette øker risikoen for sosial dumping, som har en betydelig omdømmemessig kostnad. Landbruket har jobbet aktivt for å forebygge sosial dumping og det er viktig for produsentene å vite at avløseren har en riktig lønn.