Vil du støtte kampanjen?
For å bidra til Norges Bondelag og Norsk Folkehjelps mineryddingskampanje i Ukraina send valgfritt beløp på Vipps til 521539 eller bankkonto 1503.18.47823

Matjorda i Ukraina har blitt svært forrurenset og farlig etter invasjonen av Ukraina. Store landområder er dekket med miner, klasebomber og eksplosiver. Matjorda som skal gi mat til folket, er svært utrygg. 

Norges Bondelag har derfor startet en innsamlingsaksjon sammen med Norsk folkehjelp for å bidra i arbeidet med oppryddingen av disse område. 

–Det er gledelig å se at så mange har ønsket å bidra til vår innsamlingsaksjon. Arbeidet Norsk Folkehjelp har startet i Ukraina er veldig viktig,  og de er allerede i gang med å rydde landminer og eksplosiver fra matjorda sier andre nestleder Bodhild Fjelltveit. 

Arbeidet i Ukraina er godt igang, men det er krevende og  trenger flere donasjoner for å opprettholde dette arbeidet framover. Hittil har det kommet inn i overkant av 500 000kr til kampanjen. 

–Arbeidet de nå skal gjøre er svært krevende. Jeg vil oppfordre alle som enda ikke har gitt et bidrag til kampanjen til å gjøre det. Det viktige arbeidet fortsetter, og det er langt fra for sent å donere penger til mineryddingen. Vi trenger alt vi kan få legger Fjelltveit til. 

Om du ønsker lære mer om det arbeidet Norsk folkehjelp nå gjør i Ukraina kan du se filmen her.