Årsmøtet, som skulle vært avholdt tidligere i juni, er utsatt til høsten, 30.september – 1.oktober. Organisasjonen har likevel et behov for å møtes for å diskutere saker og gjøre opp status etter det forenklede jordbruksoppgjøret. Det er bakgrunnen for at lederkonferansen kom i stand nå.

Veien videre

På programmet stod først og fremst veien videre etter de forenklede jordbruksforhandlingene og koronakrisen. Leder Lars Petter Bartnes la vekt på at organisasjonen og landbruket har stått støtt gjennom en ekstraordinær tid. – Forhandlingsresultatet ga oss en forutsigbarhet som vi trenger. Vi kunne ikke vente til høsten eller til neste år med å få fastsatt nye målpriser, sa Bartnes.

Alle fylkesledere og representanter for samvirkeorganisasjonene tok ordet.  Flere var opptatt av at vi må se jordbruksoppgjørene 2020 og 2021 i sammenheng. Inntektsutvikling for alle medlemmer, uavhengig av produksjon og sted, er avgjørende for lojaliteten og oppslutninga rundt organisasjonen videre. Videre ble også behovet for en god strategi fram mot stortingsvalget i 2021, sammen med en tydelig kommunikasjon, tatt opp av flere. 

Lederkonferansen diskuterte også tema som klimatiltak, investeringsbehov og rovdyrproblematikk. Andre tema for konferansen var presentasjon av sommerkampanjen #komhit og Landbrukets klimaplan og rapporten Klimakur 2030.