En blå-blå landbrukspolitikk

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Blir det regjeringsskifte ved valget blir landbrukspolitikken en blanding av hva Høyre og Frp foreslår.

Det slo Frps landbrukspolitiske talsmann, Torgeir Trædal, fast da han deltok under en politisk debatt i forbindelse med EU-seminaret til AgriAnalyse tirsdag.

Danske bønder uten lønn i fire år

På seminaret la AgriAanalyse også fram rapporten om dansk landbruk, rapporten som konkluderer at en deregulert landbrukspolitikk der begrensinger på bruksstørrelse oppheves, ikke har gitt bonden bedre lønnsomhet, ei heller lavere kostnader for samfunnet. Til tross for store enheter og stor produksjon har ikke lønnsomheten fulgt med. Fra 2007 til 2012 gikk det danske landbruket totalt med 6,5 milliarder i underskudd, noe som vil si at danske bønder i snitt ikke kunne ta ut lønn for eget arbeid disse fire årene.

Få med inntekt fra garden et sjukdomstegn

- Vi kan ikke kopiere den danske modellen. Men, sa Torgeir Trædal, - vi må på på størrelsen på bruk, litt avhengig av topografien, sa Trædal som betraktet det forhold at bare fem prosent av bøndene i Norge har hele inntekta fra garden som et sjukdomstegn. Frps landbrukspolitiske talsmann var lite gald i tollendringene som har skjedd, selv om han innrømmet at endringene hadde skjedd innenfor regelverket. - Vi setter annen industri i fare. Vi har gått for langt, og likevel greier vi ikke å produsere nok mat, sa han.

Pasienten dør

Bondelagets generalsekretær Per Skorge viste til Bondelagets regnestykker som tydelig viser at det med Frps politikk ikke vil være lønnsomhet i norsk landbruk i det hele tatt. - Kall en spade for en spade, pasienten vil dø, slo Skorge fast.

En blå miks av landbrukspolitikk

Bondelaget har tatt ting ut av sammenhengen, men blant annet du vil miste mye makt, svarte Trædal til Skorge. - Ved et regjeringsskifte blir landbrukspolitikken en blanding av Høyre og Frp- Dere får resultatet når den nye regjeringen kommer, og etter et par år vil dere se at jeg hadde rett.

Dansk landbruk mer vellykket enn norsk

- Dansk landbruk er mye mer vellykket enn den landbrukspolitikken vi har i Norge i dag, sa Torgeir Trædal som mente bonden skulle få bestemme sjøl, og som ville hente elementer til en ny landbrukspolitikk fra "øverste hylle" i Europa, blant annet. Og New Zealand.

Svaret er en utvidet norsk løsning

Tidligere landbruksminister og nå parlamentarisk leder i Senterpartiet, Lars Peder Brekk, deltok i den samme debatten. Han slo fast at de danske løsningene er uinteressant for Norge. - Svaret er ikke en EU-løsning, eller en dansk løsning, Svaret er en utvidet norsk løsning der vi skal produsere mat i hele Norge i størst mulig grad bygd på norske ressuser. - Hvis Frp får makta, får vi se mer an en dansk utvikling i Norge, og det vil vi ikke ha, sa Lars Peder brekk som innså at det avgjørende spørsmålet for en fortsatt norsk modell er økonomien til den enkelte bonde. - Vi må gjøre næringa mer attraktiv, og der har vi ikke kommet lang nok, sa Brekk.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere