Onsdag har det vært lokale og fylkesvise aksjoner over hele landet. Nå trappes de sentrale aksjonene opp.

- Vi vil ha et bærekraftig og framtidsretta jordbruk som utnytter gras-, korn- og beiteressurser over hele landet. Regjeringa svarte med et tilbud hvor de tar midler fra mange små og mellomstore familiebruk over hele landet, og gir til få store bruk i sentrale strøk. En slik utvikling vil endre det Norge vi kjenner i dag, og gir ikke økt matproduksjon på norske ressurser, understreker Bjørke.

 

- Vi har opplevd sterk støtte og sympati fra folk flest siden vi brøt forhandlingene. Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men slik får vi sagt klart i fra og vist at konsekvensene av regjeringas politikk kan bli store, fortsetter Bjørke. – Vi håper forbrukerne har forståelse for det.

Disse eggpakkeriene blir blokkert fra torsdag morgen 15. mai kl 05.00:

  • Rias-egg, Levanger

  • Nortura Heimdal, Trondheim

  • Nilsen Hønseri, Roan

  • Toten Egg, Lena

  • Nortura, Hå

  • Jæregg, Klepp

  • Meling, Stavanger

  • Den Stolte Hane Egg (Cardinal Foods), Ski

  • Nortura, Rakkestad

Kontakt:

Nils T. Bjørke, leder av jordbrukets forhandlingsutvalg og Norges Bondelag, telefon 90 15 06 24

Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag, telefon 951 83 787

Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, telefon 92  45 77 80

Du kan følge Bondelaget på: