Dyr skal ha det godt i norsk landbruk!

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Alle som har husdyr har et ansvar for å ta godt vare på dyra, sier representantskapet til Norges Bondelag i denne uttalelsen.

Trygg mat og god dyrevelferd skal være viktige kjennetegn ved norsk matproduksjon. God dyrehelse, en åpen verdikjede og et av verdens strengeste regelverk for dyrehold har bidratt til at norsk landbruk har dyrevelferd i verdenstoppen. Regelverket skal følges!

Den siste tida har det blitt avdekka brudd på dyrevelferdskrava i flere produksjoner. Dette er ikke akseptabelt og må ryddes opp i. God dyrevelferd sikres gjennom samarbeid på tvers i næringa. For å sikre god dyrevelferd i framtida er det viktig å styrke samarbeidet mellom bonden og ansvarlige myndigheter. Alle bønder må følge opp Kvalitetssystem i landbruket (KSL), og i tillegg ha regelmessig veterinærbesøk. Ei samla næring har utarbeida et nytt dyrevelferdsprogram for svin som vi sammen skal følge opp. Vi må også ta vare på våre kollegaer og hjelpe hverandre med å ivareta eget dyrehold.

Alle som har husdyr har et ansvar for å ta godt vare på dyra. Sammen skal vi løfte kompetansen, skape gode holdninger og gode rutiner for å ivareta krava til dyrevelferd. Det er viktig for husdyrene, bonde og forbruker.

Resolusjon fra representantskapet i Norges Bondelag 22. mars 2018

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere