Drukner innlandet i olje?

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Truer oljerikdommen landbruket? Tirsdag kveld møtes Karl Schjøtt-Pedersen og representanter fra NHO, LO og Nortura til paneldebatt på Nes.

Tegning: Oddmund Mikkelsen

Ingen tvil om hvor Schjøtt-Pedersen er tirsdag 2. april, iallfall: Da er statsråd ved Statsministerens kontor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på Tingnes kulturhus på Nes, og sitter i panel sammen med Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap), leder Christian Anton Smedshaug i AgriAnalyse, Nortura-direktør Kjell Aage Øie-Kjølstad og Norske Felleskjøp-direktør Lars Fredrik Stuve.

Det er Nes og Helgøya Bondelag, Bygdeungdomslag og Bygdekvinnelag som står bak arrangementet.

Tittelen på det åpne møtet er: Drukner Innlandet i olje?

Dette gir grunnlag for å diskutere Innlands-utvikling i bredt perspektiv: Verdiskapning, produksjon, arbeidsplasser, velferd, beredskap og mattrygghet.

Oljeinntekter er ikke vanlige inntekter
- Oljeboomen presser ut annen virksomhet. Eiendomsboblen gjør i stor grad det samme. Imellom der så blir det vanskelig å leve, det gjelder både primær- og sekundærøkonomi, sier lederen av AgriAnalyse, Christian Anton Smedshaug.

En stor andel av arbeidsplassene i Ringsaker og Innlande har sitt utgangspunkt i disse næringene. Samtidig trues næringene av det høye kostnadsnivået som blant annet oljen skaper i norsk økonomi.

- Vi skal huske at oljeinntektene ikke er inntekter i vanlig forstand, men inntekter som skyldes at vi tapper en del av vår nasjonalformue; nemlig oljen i Nordsjøen. Det gjør at det ikke kan erstatte annen industri fordi inntektene er ekstra høye på grunn av at vi tapper en ressurs som Gud har gitt oss, sier Smedshaug.

- Må tenke på rekrutteringen
Ordføreren i Ringsaker, Anita Ihle Steen, etterlyser en innlandsoffensiv med tiltak innenfor jord og skogbruk, som er viktige for verdiskapningen i innlandskommuner.

- Det trengs en tydeligere og større satsning på landbruket. Både de generelle rammebetingelsene for landbruket , men også tydeligere satsning på forskning og utvikling. Skal vi øke produksjonen må det lønne seg å satse, bygge nytt, nydyrke. viktig å få til dette både for den som driver i dag og ikke minst for å legge til rette for rekruttering av den neste generasjonen, sier ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen.

Åpner for spørsmål fra publikum
Primus motor Anne Lise Mellbye er veldig godt fornøyd med panelet som stiller opp, og kan samtidig nevne en rekke andre innflytelsesrike personer som har meldt sin ankomst attåt:

Regiondirektør Christl Kvam i NHO Innlandet, leder Einar Myki i Hedmark Bondelag, avdelingsleder Grethe Fossli i næringspolitisk avdeling i LO, landbrukssjef Stein Inge Wien i Ringsaker kommune, NNN-leder Bjørn Moastuen på Nortura i Ringsaker, Bama-sjef Pål Alm i Brumunddal og regionsjef Guttorm Tysnes i Norges Lastebileier-Forbund Hedmark og Oppland.

Arrangementet starter med registrering kl 17.30, og panelet drar i gang kl 18. Det blir fullt mulig for publikum i salen å engasjere seg i siste halvdel av programmet, som er ventet å vare til kl 21.

- De som ikke rekker middag hjemme i forkant, kan bestille bord og rask middag på Spiseriet i forkant, lokker Anne-Lise Mellbye.

Middag denne dagen koster 150 kroner, og bord på Spiseriet bestilles på telefon 62 35 32 58.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere