Drenering kritisk for kornproduksjonen

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

15 prosent av kornarealene på Østlandet er dårlig drenert. Samtidig er det mer enn 30 år siden dreneringen skjedde..

Illustrasjonsfoto: Amund Johnsrud-Dreneringssituasjonen ligger an til å bli betydelig forverret i årene som kommer, går det fram av en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor har gjort for Norske Felleskjøp, Felleskjøpet Agri, Norges Bondelag og Yara.

Drenering og korntørke

Undersøkelsen tar utgangspunkt i den vanskelige kornhøsten, og det er to forhold som blir trukket fram som avgjørende for kornhøsten og de som har gjort det dårlig og de som har gjort det litt mindre dårlig under forholdene høsten 2011:

  • Drenering,
  • egen korntørke

15 prosent av  jordbruksarealeen til kornprodusentene er dårlig drenert. Samtidig er det mer enn 30 år siden hoveddelen av arealene til svært mange av produsentene ble drenert. For noens del - betydelig mer enn 30 år siden.

Mangler midler til grøfting

Årsaken deltakerne i undersøkelsen oppgir, er mangel på midler til å gjenomføre grøfting.

-Grøfting er en investering som gjennomføres i et 30-årsperspektiv, og dette kan være grunnen for at det er vanskelig å prioritere midler som man kanskje ikke har, skriver prosjektleder Hanne Eldby. -Det er også slik at de som driver på leid jord, oppgir å ha dårlig drenert jord i langt større grad enn de som bare driver på egen jord, heter det..

Kornprodusentene som ikke bruker egen tørke, oppgir i indersøkelsen av det ikke vil lønne seg å investere i dette. - Våre undersøkelser viser at det kan være bedre lønnsomhet knyttet til å ha egen tørke, skriver prosjektleder Eldby.

Bondelagets temaside planteproduksjon

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere