Drenering kritisk for kornproduksjonen

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

15 prosent av kornarealene på Østlandet er dårlig drenert. Samtidig er det mer enn 30 år siden dreneringen skjedde..

Illustrasjonsfoto: Amund Johnsrud-Dreneringssituasjonen ligger an til å bli betydelig forverret i årene som kommer, går det fram av en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor har gjort for Norske Felleskjøp, Felleskjøpet Agri, Norges Bondelag og Yara.

Drenering og korntørke

Undersøkelsen tar utgangspunkt i den vanskelige kornhøsten, og det er to forhold som blir trukket fram som avgjørende for kornhøsten og de som har gjort det dårlig og de som har gjort det litt mindre dårlig under forholdene høsten 2011:

  • Drenering,
  • egen korntørke

15 prosent av  jordbruksarealeen til kornprodusentene er dårlig drenert. Samtidig er det mer enn 30 år siden hoveddelen av arealene til svært mange av produsentene ble drenert. For noens del - betydelig mer enn 30 år siden.

Mangler midler til grøfting

Årsaken deltakerne i undersøkelsen oppgir, er mangel på midler til å gjenomføre grøfting.

-Grøfting er en investering som gjennomføres i et 30-årsperspektiv, og dette kan være grunnen for at det er vanskelig å prioritere midler som man kanskje ikke har, skriver prosjektleder Hanne Eldby. -Det er også slik at de som driver på leid jord, oppgir å ha dårlig drenert jord i langt større grad enn de som bare driver på egen jord, heter det..

Kornprodusentene som ikke bruker egen tørke, oppgir i indersøkelsen av det ikke vil lønne seg å investere i dette. - Våre undersøkelser viser at det kan være bedre lønnsomhet knyttet til å ha egen tørke, skriver prosjektleder Eldby.

Bondelagets temaside planteproduksjon

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere