- Det høres sikkert hardt ut å si det, men det som framforhandles ut over statens tilbud, er det jo vårt forhandlingsapparat som sørger for. Og det er de vi som betaler gjennom kontingenten, sier Tord.

Ekteparet har vært organisert helt siden de startet som bønder. Selv om de kunne vært fristet til å hoppe av når jordbruksoppgjørene ikke har svart til forventningene.

- Men hva har vi å tjene på det, ut over å spare kronene til kontingenten på kort sikt? På lang sikt vil det jo bare svekke organisasjonen og gi enda mindre forhandlingsstyrke – noe som går ut over oss sjøl.

Tord og Trude er siste par ut i Bondebladets serie om hvorfor folk står i Bondelaget. Forrige medlem som ble portrettert, var Kåre Kvåle fra Spillum (bildet).

- Vi er ikke flere bønder her i landet enn at vi bør stå sammen om de overordnede målene, sjøl om vi ikke nødvendigvis er enig i ett og alt når det kommer til detaljene. Jeg er sikker på at vi står sterkere i lag enn hver for oss - eller sektorvis. Vi hadde hatt det verre uten Bondelaget, sier Kvåle.

Les hele medlemsportrettene også her på bondelaget.no