Den nasjonale Kulturlandskapsprisen er et initiativ av Norsk Kulturarv som samarbeider med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet om utvelgelsen av det beste prosjektet.

 

Prisen har vært delt ut årlig siden 2007, og kandidatene vil bli vurdert eller følgende kriterier:

 • Det skal være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet
 • Det skal bidra til en helhet og mangfold i/for kulturlandskapet
 • Det skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet
 • Det skal være knyttet til bærekraftig skjøtsel, aktivt landbruk og moderne drift av kulturlandskapet
 • Det skal øke tilgjengeligheten for allmennheten til kulturlandskapet
 • Det skal ha en læringseffekt om kulturlandskapet
 • Det skal forankre norsk kulturarv i kulturlandskapet
 • Det skal vises sammenheng mellom natur og bygninger i kulturlandskapet
 • Det skal forankre norsk kulturarv
 • Det skal vises sammenheng mellom kulturlandskap og verdiskapning

Hensikten med å dele ut en årlig nasjonal kulturlandskapspris er å:

 • Bevisstgjøre allmenheten på utfordringer i forhold til kulturlandskapsverdier
 • Øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet
 • Bevisstgjøre miljøverdiene i kulturlandskapet
 • Stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler

 

Vet du om noen som fyller disse kriteriene? NOMINER HER

 

Årets jury

 1. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad - Juryleder
 2. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes
 3. Leder i Norsk bonde- og småbrukarlag, Kjersti Hoff
 4. Administrerende direktør i Landbruksdirektoratet, Jørn Rolfsen
 5. Riksantikvar Hanna Geiran
 6. Styreleder i Stiftelsen Norsk Kulturarv, Kirsti Kolle Grøndahl

 

Prisen er et grafisk blad utført i tresnitt av Hans Normann Dahl, pluss 50.000 kroner bevilget av Landbruks- og matdepartementet.