Denne uken kom Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) med en rapport som viser at norske bønder får 63 prosent av lønnen i offentlig støtte, og ligger dermed på verdenstoppen.

Rapporten kan hentes her

Norge, Sveits, Japan, Sør-Korea og Island trekkes frem som verstinger. Hos de fire første mottar bønder over halvparten av inntekten sin fra staten i snitt.

Felles for disse landene er at de ligger på verdenstoppen på det generelle lønnsnivået og har også svært høy BNP per innbygger.

I fredagens Aftenposten trekker Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum frem nettopp dette.

- Norge er et dyrt land, for alle næringer. For landbruket er også de geografiske forholdene vanskelige. Men vi har en målsetting om å produsere mer mat hjemme, og da må vi bruke offentlige overføringer som et av virkemidlene, sier Slagsvold Vedum til Aftenposten.

Tallene ser nemlig helt annerledes ut om man tar utgangspunkt i de ulike landenes bruttonasjonalprodukt (BNP).

- Med verdien av det norske tollvernet (8,5 milliarder) blir andelen av BNP som går til støtte 0,91 prosent i Norge, mot 0,68 prosent i EU, sier direktør i AgriAnalyse Christian Anton Smedshaug.

- Tallene blir enda lavere dersom tollvernet tas ut og bare verdien av direkte støtte over budsjettet beregnes. Da får vi 0.55 prosent i Norge, mot 0.60 prosent i EU. I forhold til verdiskapningen i landet, er jordbruket er en mindre post på budsjettet i Norge enn i EU, sier Smedshaug til Aftenposten.

- Overføringene utgjør uansett en liten andel av statsbudsjettet, bare rundt 1,3 prosent. Og den norske forbrukeren bruker ikke mer enn rundt 11 prosent av inntekten sin på mat. Det er i Europas nedre sjikt, sier Nils T. Bjørke.