I tjue år har myndighetene overvåket hvor mye antibiotika som brukes i behandling av dyr i Norge, som et ledd i Regjeringas tiltaksplan mot antibiotikaresistens. Årets rapport viser fortsatt nedgang i bruken, med salg av 3 prosent mindre enn året før til landdyr i 2019.  Antibiotikaforbruket til matproduserende landdyr er redusert med 21 prosent siden 2013. Dette er langt mer enn regjeringas mål som er en reduksjon på 10 prosent for perioden 2013-2020.

– Det er en gladnyhet at vi fortsetter å bruke stadig mindre antibiotika. Det ligger bevisste valg bak denne positive statistikken, og godt samarbeid mellom veterinærer, myndigheter og bønder, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

– Vi kommer ikke unna at i bunn ligger sannheten om at friske dyr trenger ikke medisiner. Det er godt å vite når folk skal velge mat i butikken. Kjøper du norskprodusert kjøtt, melk og egg, er du trygg på at det har blitt brukt mindre antibiotika enn i de fleste andre land, sier Bartnes.

Rapporten NORM-VET er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

– Norge har en god dyrehelse, det er ingen selvfølge. I samarbeid med bønder og oppdrettere i hele landet er det gjort en kjempeinnsats for å bekjempe/redusere sykdommer som er ute av kontroll i mange andre land. Så lenge vi klarer å holde dyra friske så trenger vi ikke antibiotika. De gode resultatene kan allikevel ikke bli en hvilepute. Vi må fortsette å være årvåkne. Innsatsen som legges ned på gårder hver eneste dag er kjempeviktig for at vi fortsatt skal kunne si at dyrene er friske og maten er trygg, sier Ingunn Midttun Godal, adm.dir. i Mattilsynet.