Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Christine Tacon, handelsombud i Storbritannia
Lovregulering og ombodsordning har fungert i Storbritannia, kunne ombodskvinne Christine Tacon konstatere på sin årlege konferanse.

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

– Lova er ein fordel for alle, sa næringsministeren under den årlege konferansen for det uavhengige handelsombodet.

I 2013 vart Christine Tacon oppnemnd til Groceries Code Adjudicator (GCA), eller ombodsperson som skal overvake at daglegvarekjedane handsamar leverandørane lovleg og rettferdig, slik det er nedfelt i den britiske lova om god handelsskikk (Groceries Supply Code of Practice). Lova dekker dei 10 største daglegvarekjedane i Storbritannia. Tacon har ein liten stab på 5-10 tilsette, og sjølv er ho ikkje ein gong tilsett i full stilling. Kontoret er uavhengig.

Kvar vår arrangerer Tacon ein konferanse der ho rapporterer om utviklinga og presenterer ei spørjeundersøking. Årets undersøking viser at lova og den uavhengige ombodspersonen sitt arbeid har hatt effekt. Talet på saker der leverandørane meiner daglegvarekjedane har brote lova har t.d. gått ned frå ca 80% av dei spurde i 2014 til rundt 40% i 2017. Dei aller fleste daglegvarekjedane har betre sin oppførsel.

- Undersøkinga viser ei svært positiv utvikling, og det er ikkje tilfeldig at dei fire daglegvarekjedane som har størst betring er også dei som vi har jobba mest med, seier Christine Tacon.
 

Trengs kulturendring

Ombodskvinna er også oppteken av at det ikkje er talet på saker som tel. Det er dialog og opplæring og bruk av gode døme som gjer endringa, og trugsmålet om å gjere inngrep. Ho viste til eit ferskt døme: Nyleg hadde det oppstått eit rykte om at ei daglegvarekjede planla endring i praksis som kunne føre til brot på lova. Tacon hadde ein dialog med kjeda, og endringa skjedde ikkje.

- Det er ein kultur som må endrast, seier Tacon.

Sakene dei får inn dreier seg om t.d. for sein innbetaling, betaling for hylleplass, fjerning frå hyllene utan grunn, for dårleg planlegging av sal, og salskampanjar. I vår starta Tacon sak mot Co-op-butikkjeden på grunn av mistanke om brot på lova gjeldande fjerning av produkt frå hyllene.
 

Butikkane også nøgde

Sjølv om daglegvarekjedane var kritiske til innføringa av lova, ser dei no også fordelar og er nøgde med utviklinga.

- Vi har fått eit meir ryddig og godt forhold til leverandørane, sa kommersiell direktør i Morrison supermarkets, Darren Blackhurst.

Næringsminister Andrew Griffiths var stolt over kva Tacon hadde oppnådd.

- Dette er ei god ordning for alle partar, sa Griffiths. Han viste også til at lov og ombodsordninga hadde ført til endra praksis i andre deler av verdikjeden. Til dømes er det no innført obligatoriske avtaler mellom bønder og industri om mjølkeprisar og kjøtkategoriar.
 

Gode råd til Noreg

På spørsmål frå Bondelaget om gode råd til den norske prosessen, sa Tacon at dei hadde erfaring med at frivillig ordning ikkje fungerer, og at det var svært viktig kven som fekk jobben som ombodsperson:

- Det må vere ein person som kjenner sektoren godt og som kan rulle opp ermene og gjere ein god jobb. Det nyttar ikkje å berre setje ein gammal avdanka dommar på jobben, sa Tacon. Sjølv har ho bakgrunn frå sal og marknadsføring, m.a i innkjøpssamvirke, Vodafone og Mars.

Men Tacon har framleis store oppgåver føre seg i dei minst to åra til ho sit i stillinga.

- Det er framleis ein frykt for reprisalier om ein kjem med klage. Dette trass i at eg ikkje har fått ei einaste melding om at dette har skjedd, seier Tacon, som også gjerne også skulle sett at lova var betre kjend utanfor den indre krins.

Sjå meir på heimesida til ombodskvinna her: https://www.gov.uk/government/organisations/groceries-code-adjudicator

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere