Brekk fikk brekkjern

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fikk en brekkjern da han gjestet årsmøtet i Bondelaget.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fikk brekkjern. Foto: Guro Bjørnstad

- Denne er et supplement til verktøykassa til landbruks- og matministeren. Denne gaven skal være til hjelp i de mange kampene han skal ta framover. Dette brekkjernet skal han bruke for å gå inn i sprekkene i argumentasjonen til de som mener at det ikke er nødvendig å øke norsk matproduksjon. Vi har troen på at du kan bruke den godt, sa ordstyrer Odd Christian Stenerud til landbruks- og matministeren.

Brekkjernet ble overlevert Brekk etter statsrådens innlegg på årsmøtet i Bondelaget onsdag ettermiddag.

Statsråden understreket at han er lei seg for at det ikke ble enighet i årets jordbruksforhandlinger. Samtidig roste han bøndenes engasjement og budskap i aksjonene.

- Dere har vist både oss politikere og forbrukerne betydningen av norsk matproduksjon på en tydelig måte. Bøndene fortjener bedre betalt, og vi sikter mot det samme målet.

Store mål i matmeldinga

- I en verden som sulter skal vi sette oss store mål om økt matproduksjon, og den nye landbruks- og matmeldinga var grunnlaget for jordbruksoppgjøret. Forventningene var høye både i Senterpartiet og i landbruksfamilien, men innest inne har hvertfall vi politikere vært klar over at det tar tid å realisere målene som er skrevet i et tiårsperspektiv. Dere er misfornøyde med hvor fort vi går fram, ikke retninga vi går i. Det er en ærlig sak å være uenig i. Torsdag denne uken skal Stortinget behandle årets oppgjør. I morgen blir vedtaket gjort, sa Brekk.

I sitt innlegg på årsmøtet var statsråden også opptatt av å se framover.

- Jeg håper vi kan diskutere veien framover nå. Situasjonen er alvorlig, og krever at regjeringen, Bondelaget og Senterpartiet må velge strategier for å nå målet om bedre betaling til norske bønder og økt norsk matproduksjon.

Les hele talen på lmd.dep.no

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere