Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fikk brekkjern. Foto: Guro Bjørnstad

- Denne er et supplement til verktøykassa til landbruks- og matministeren. Denne gaven skal være til hjelp i de mange kampene han skal ta framover. Dette brekkjernet skal han bruke for å gå inn i sprekkene i argumentasjonen til de som mener at det ikke er nødvendig å øke norsk matproduksjon. Vi har troen på at du kan bruke den godt, sa ordstyrer Odd Christian Stenerud til landbruks- og matministeren.

Brekkjernet ble overlevert Brekk etter statsrådens innlegg på årsmøtet i Bondelaget onsdag ettermiddag.

Statsråden understreket at han er lei seg for at det ikke ble enighet i årets jordbruksforhandlinger. Samtidig roste han bøndenes engasjement og budskap i aksjonene.

- Dere har vist både oss politikere og forbrukerne betydningen av norsk matproduksjon på en tydelig måte. Bøndene fortjener bedre betalt, og vi sikter mot det samme målet.

Store mål i matmeldinga

- I en verden som sulter skal vi sette oss store mål om økt matproduksjon, og den nye landbruks- og matmeldinga var grunnlaget for jordbruksoppgjøret. Forventningene var høye både i Senterpartiet og i landbruksfamilien, men innest inne har hvertfall vi politikere vært klar over at det tar tid å realisere målene som er skrevet i et tiårsperspektiv. Dere er misfornøyde med hvor fort vi går fram, ikke retninga vi går i. Det er en ærlig sak å være uenig i. Torsdag denne uken skal Stortinget behandle årets oppgjør. I morgen blir vedtaket gjort, sa Brekk.

I sitt innlegg på årsmøtet var statsråden også opptatt av å se framover.

- Jeg håper vi kan diskutere veien framover nå. Situasjonen er alvorlig, og krever at regjeringen, Bondelaget og Senterpartiet må velge strategier for å nå målet om bedre betaling til norske bønder og økt norsk matproduksjon.

Les hele talen på lmd.dep.no

Les alt om årsmøte i Norges Bondelag.