Brannen har satt produksjonsanlegget ute av drift. Felleskjøpet sitt anlegg på Lena er landets eneste produsent av økologisk kraftfôr til svin og fjørfe. Regelverket for økologisk produksjon tillater i slike særlige situasjoner å innvilge midlertidig tillatelse til å bruke konvensjonelt fôr i en begrenset periode. Dette er av hensyn til dyrevelferd og for å sikre en forutsigbarhet for de økologiske produsentene i slike uforutsette hendelser. Produktene beholder derfor sin økologiske status. Den enkelte gårdbruker må selv søke om tillatelse hos Mattilsynet for å bruke konvensjonelt fôr. Mattilsynet har sørget for et forenklet skjema som kan benyttes til denne situasjonen, og dette skjemaet finner du nedenfor.

- Situasjonen er svært uheldig for de produsentene som blir rammet. For å opprettholde dyrehelsen er det svært viktig med åpningen i regelverket for å kunne bruke konvensjonelt for når slike situasjoner oppstår, forteller Næringspolitisk rådgiver i Norges Bondelag, Kari Marte Sjøvik. 

Til orientering er det tett kontakt mellom Felleskjøpet, Debio og Mattilsynet om håndtering av denne situasjonen. Felleskjøpet kontakter alle økologiske gårdbrukere for svin og fjørfe med informasjon om saken og hvordan den skal følges opp. Det er uklart hvor lenge det blir driftsstans i den økologiske fôrproduksjonen. Produksjonen av økologiske kraftfôr til drøvtyggere er overført til fabrikken på Rindsem, og det jobbes med å finne løsninger og alternativer for økologisk fôr til fjørfe og svin. - Vi håper Felleskjøpet får produksjonen av økologisk svin og fjørfekraftfor igang igjen så raskt som mulig, forteller Næringspolitisk rådgiver i Norges Bondelag, Kari Marte Sjøvik

Næringspolitisk rådgiver i Norges Bondelag, Kari Marte Sjøvik understreker at det er viktig at de som er rammet bruker vedlagte søknadsskjema for dispensasjon for bruk av konvensjonelt fôr.

 

.