Bondevettprisen for prosjekt Norges matfat

Av Arild Erlien,
  • Tips en venn om denne siden

Lene og Øyvind Havåg fra Herøy i Møre og Romsdal skal spise utelukkende norsk mat i ett år. For dette ble de tildelt Bondelagets bondevettpris på næringskonferansen i Molde 3. mars.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes (t.v.) delte ut Bondelagets bondevettpris til Øyvind, Levi (5 mnd) og Lene Havåg. Til høyre leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen (Foto: Arild Erlien).

Et ønske om bærekraftig kosthold med ærlig mat, reine, kortreiste råvarer som følger sesongene er bakgrunnen for familien Havågs år med kun norsk mat. Med nysgjerrighet og kunnskapstørst deler de sine funn med oss gjennom året med norsk mat. Lene og Øyvind Havågs blogg er på: norgesmatfat.no

Det var leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, som delte ut prisen foran over 180 deltakere på næringskonferansen «Landbruk skaper mangfold» i Molde 3. mars. Denne årlige konferansen er møteplassen der ”hele” landbruket i Møre og Romsdal samles til dialog og inspirasjon.

– Lene og Øyvind Havåg har gjort det synlig for oss alle hvor mye arbeid som ligger bak hvert enkelt måltid, fra råvaren blir produsert til maten ligger ferdig på tallerkenen, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. For denne bevisstgjøringa mottok Lene og Øyvind Havåg Prisen for sunt bondevett.

Det er ikke all mat som går an å dyrke i norsk klima, så det er ikke realistisk at vi blir helt selvforsynte med mat. I dag kommer om lag halvparten av maten vi spiser fra norske råvarer.

– Det er sunt bondevett å spise mest mulig lokale og norske råvarer. Vårt mål er å være selvforsynt med den maten vi har forutsetninger for å produsere i Norge, som kjøtt, melk og meierivarer, og grønnsaker og frukt når det er i sesong, sier fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, om pristildelinga.

Diplom

Diplomet for sunt bondevett har denne teksten: Med prosjektet «Norges matfat» formidler Lene og Øyvind Havåg en nysgjerrighet og respekt for råvarene og hva som skal til for å produsere mat i Norge. Gjennom å utelukkende spise norsk mat i ett år, synliggjør de for oss alle hvor mye arbeid som ligger bak hvert enkelt måltid, fra råvaren blir produsert, til maten ligger på tallerkenen.

Bondevettprisen

Norges Bondelag deler ut Bondevettprisen til personer utenfor eller i norsk landbruk som har profilert landbruket på en positiv og overraskende måte som samtidig er med på å bygge opp under betydningen av norsk mat, matkultur, historie og opprinnelse.

Tidligere vinnere av prisen er Rørosmat, daværende utenriksminister Espen Barth Eide, Felleskjøpet Agri, Hans Olav Brenner, Bodil Nordjorde, Den Gyldne Omvei, Olaf Tufte med flere.

Over 180 personer deltar på næringskonferansen for landbruket i Molde 3. mars, da Bondelagets bondevettpris ble delt ut. (Foto: Arild Erlien).

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere