Bondetinget: - God dyrevelferd viktig for tilliten

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes tale
Lars Petter Bartnes på talarstolen under Bondetinget 2018.

- God dyrevelferd er avgjerande for tilliten til norsk mat. Sjølv er vi både gode og dårlege for tida, sa Lars Petter Bartnes då han talte til årsmøtet til Norges Bondelag i dag.

Årsmøtet til Norges Bondelag opna i dag på Lillehammer. I talen sin til Bondetinget snakka leiar Lars Petter Bartnes mellom anna om kor viktig det er å jobbe med dyrevelferd i alle ledd av næringa.

- Tilsynskampanjen til Mattilsynet i Rogaland har avdekka problem med dårleg dyrevelferd hos slaktegris. Regelverket for svinehald er godt, og vi må sørgje for at det blir følgd. Det handlar om haldningar og praksis, sa Bartnes.

Vil utvide dyrevelferdsprogram

Leiaren i Norges Bondelag uttrykte optimisme for det arbeidet som er sett i gang av næringa, med eit eige dyrevelferdsprogram for svin.

- Eg har stor tru på at Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris som næringa har sett i gang, vil gje resultat, sa Bartnes, som også tok til orde for å utvide ordninga.

- Det er etablert dyrevelferdsprogram på kylling, og det kan vere riktig å få det på fleire dyreslag.

Heile verdikjeda må ta ansvar

Han oppmoda heile verdikjeda til å ta meir ansvar for å betre dyrevelferden.

- Bonden må få betre system og rutinar, slik at dyra har det bra. Vi som organisasjon må jobbe med haldningar og politikkk, og slakteria og varemottaka må ta ansvar gjennom krav til bonden og rådgjeving. I tillegg er det viktig med eit godt samarbeid med Mattilsynet. Vi må finne gode måtar å samhandle på, understreka Lars Petter Bartnes i talen til årsmøtet.

Landbruk er eit verdival

Han sa at dyrevelferd er ein av dei tre forholda folk er mest opptatt av ved det norske landbruket. Han trekte også fram trygg mat og busetting i heile landet som viktige verdiar ved landbruket i Noreg.

- Landbruk er eit verdival. Næringa sin samfunnkontrakt inneber å sikre at maten er trygg, at vi sikrar dyrehelse og dyrevelferd, at landet har god mattryggleik, at vi bidrar til å minsek klimauttrykket frå næringa, og vi bidrar til busetting og levande bygder, sa Lars Petter Bartnes til dei rundt 300 utsendingane og gjestane i salen.

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere