Det er Oslo Smart City som inviterer næringslivet til en dugnad for lavere strømregninger. «Det store strømkuttet» setter fokus på at energieffektivisering er et viktig og enkelt grep som sparer virksomheter for høye strømregninger og miljøet for unødig energibruk. Aksjonen har fått bred støtte fra regjeringen og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, deltok på lanseringen av aksjonen.

Virksomhetene som gir sin støtte til aksjonen skriver under på at de synes energieffektivisering er en god idé. De skriver under på at de ønsker å spare penger på en lavere strømregning - og miljøet for unødig energibruk. De sier ja til det store strømkuttet.