Bondelaget på date-maraton

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Hele 32 organisasjoner fra landbruket var i denne uken innom Landbrukets hus i Oslo for å gi sine innspill til næringas krav til årets jordbruksoppgjør.

Kravet fremmes til staten i slutten av april, og arbeidet med å utarbeide kravet er nå i full gang. For at dette best mulig skal gjenspeile næringens behov inviteres alle landbruksorganisasjoner inn til møter med forhandlingsutvalget og representanter fra næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag.

Representanter fra Matalliansen og Norgesfôr er blant den som har hatt møte med Bondelaget.

Frode Toven (Norgesfôr) diskuterer den globale kornsituasjonen sammen med Andre Mondsen (Næringspolitisk sjef, NHO Mat og Landbruk), Lars Iver Wiig (Samfunskontakt,Nærings- og nytelelsesmiddelarbeiderforbund), Per Skorge (Generalsekretær, Norges Bondelag), Gaute Lenvik (Adm. direktør, NHO Mat og Landbruk) og Roald Gulbrandsen (Direktør NHO Mat og Drikke) 

- Vi vil balansere alle innspill opp i mot hverandre. Det er viktig å se helheten. Det gir oss en mulighet til å fremme et krav som sikrer et sterkt og robust landbruk som kan bidra til økt matproduksjon i Norge, sier llandbrukets forhandlingsleder, Nils T. Bjørke.

Uken startet med møter med Tine, Nortura og Felleskjøpet. Tirsdag og onsdag har det gått slag i slag med følgende organisasjoner:

•     Skogeierforeningen

•     Samdriftenes kontaktorgan (SKO)

•     Birøkterlaget/Honningsentralen

•     Norsvin

•     Frøavlerlaget

•     Kompetansenavet Vest

•     Norske landbrukstjenester

•     Hjorteavlslaget

•     Matmerk

•     KLF

•     Norsk landbruksrådgiving

•     Mobilslakt

•     Geno

•     Norsk juletre

•     Pelsdyralslaget

•     Gartnerforbundet

•     Hoff

•     NHO-mat og landbruk

•     Kio

•     Fiskå Mølle

•     Norsk Bufe

•     Fjørfelaget

•     Oikos

•     Norsk Gardost

•     Veterinærforeningen

•     Havreforeningen

•     Norges Bygdekvinnelag

•     Tyr

•     Sau og geit

Nils T.Bjørke hilser styreleder Jacob Bjerkem i Oikos velkommen til date i Landbrukets hus. 

 

Les mer om jordbruksavtalen her. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere