Bondelaget på date-maraton

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Hele 32 organisasjoner fra landbruket var i denne uken innom Landbrukets hus i Oslo for å gi sine innspill til næringas krav til årets jordbruksoppgjør.

Kravet fremmes til staten i slutten av april, og arbeidet med å utarbeide kravet er nå i full gang. For at dette best mulig skal gjenspeile næringens behov inviteres alle landbruksorganisasjoner inn til møter med forhandlingsutvalget og representanter fra næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag.

Representanter fra Matalliansen og Norgesfôr er blant den som har hatt møte med Bondelaget.

Frode Toven (Norgesfôr) diskuterer den globale kornsituasjonen sammen med Andre Mondsen (Næringspolitisk sjef, NHO Mat og Landbruk), Lars Iver Wiig (Samfunskontakt,Nærings- og nytelelsesmiddelarbeiderforbund), Per Skorge (Generalsekretær, Norges Bondelag), Gaute Lenvik (Adm. direktør, NHO Mat og Landbruk) og Roald Gulbrandsen (Direktør NHO Mat og Drikke) 

- Vi vil balansere alle innspill opp i mot hverandre. Det er viktig å se helheten. Det gir oss en mulighet til å fremme et krav som sikrer et sterkt og robust landbruk som kan bidra til økt matproduksjon i Norge, sier llandbrukets forhandlingsleder, Nils T. Bjørke.

Uken startet med møter med Tine, Nortura og Felleskjøpet. Tirsdag og onsdag har det gått slag i slag med følgende organisasjoner:

•     Skogeierforeningen

•     Samdriftenes kontaktorgan (SKO)

•     Birøkterlaget/Honningsentralen

•     Norsvin

•     Frøavlerlaget

•     Kompetansenavet Vest

•     Norske landbrukstjenester

•     Hjorteavlslaget

•     Matmerk

•     KLF

•     Norsk landbruksrådgiving

•     Mobilslakt

•     Geno

•     Norsk juletre

•     Pelsdyralslaget

•     Gartnerforbundet

•     Hoff

•     NHO-mat og landbruk

•     Kio

•     Fiskå Mølle

•     Norsk Bufe

•     Fjørfelaget

•     Oikos

•     Norsk Gardost

•     Veterinærforeningen

•     Havreforeningen

•     Norges Bygdekvinnelag

•     Tyr

•     Sau og geit

Nils T.Bjørke hilser styreleder Jacob Bjerkem i Oikos velkommen til date i Landbrukets hus. 

 

Les mer om jordbruksavtalen her. 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere