Bondelaget på date-maraton

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Hele 32 organisasjoner fra landbruket var i denne uken innom Landbrukets hus i Oslo for å gi sine innspill til næringas krav til årets jordbruksoppgjør.

Kravet fremmes til staten i slutten av april, og arbeidet med å utarbeide kravet er nå i full gang. For at dette best mulig skal gjenspeile næringens behov inviteres alle landbruksorganisasjoner inn til møter med forhandlingsutvalget og representanter fra næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag.

Representanter fra Matalliansen og Norgesfôr er blant den som har hatt møte med Bondelaget.

Frode Toven (Norgesfôr) diskuterer den globale kornsituasjonen sammen med Andre Mondsen (Næringspolitisk sjef, NHO Mat og Landbruk), Lars Iver Wiig (Samfunskontakt,Nærings- og nytelelsesmiddelarbeiderforbund), Per Skorge (Generalsekretær, Norges Bondelag), Gaute Lenvik (Adm. direktør, NHO Mat og Landbruk) og Roald Gulbrandsen (Direktør NHO Mat og Drikke) 

- Vi vil balansere alle innspill opp i mot hverandre. Det er viktig å se helheten. Det gir oss en mulighet til å fremme et krav som sikrer et sterkt og robust landbruk som kan bidra til økt matproduksjon i Norge, sier llandbrukets forhandlingsleder, Nils T. Bjørke.

Uken startet med møter med Tine, Nortura og Felleskjøpet. Tirsdag og onsdag har det gått slag i slag med følgende organisasjoner:

•     Skogeierforeningen

•     Samdriftenes kontaktorgan (SKO)

•     Birøkterlaget/Honningsentralen

•     Norsvin

•     Frøavlerlaget

•     Kompetansenavet Vest

•     Norske landbrukstjenester

•     Hjorteavlslaget

•     Matmerk

•     KLF

•     Norsk landbruksrådgiving

•     Mobilslakt

•     Geno

•     Norsk juletre

•     Pelsdyralslaget

•     Gartnerforbundet

•     Hoff

•     NHO-mat og landbruk

•     Kio

•     Fiskå Mølle

•     Norsk Bufe

•     Fjørfelaget

•     Oikos

•     Norsk Gardost

•     Veterinærforeningen

•     Havreforeningen

•     Norges Bygdekvinnelag

•     Tyr

•     Sau og geit

Nils T.Bjørke hilser styreleder Jacob Bjerkem i Oikos velkommen til date i Landbrukets hus. 

 

Les mer om jordbruksavtalen her. 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere