Bondelaget møtte Schjøtt-Pedersen

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Nord-Trøndelag Bondelag fikk nylig møte med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, statsråd ved statsministerens kontor.

Asbjørn Helland og Marit Haugen i Nord-Trøndelag Bondelag fikk lørdag et møte med statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som er sentral i jordbruksoppgjøret, og May Britt Lagesen i Nord-Trøndelag Ap.
- Det var hyggelig at statsråden så seg tid til å komme innom og ta et møte med oss, sier fylkesleder Asbjørn Helland.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen var på vei til Namsos for å delta i fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansens 50-årsdag. Sammen med sentrale Ap-politikere i fylket, kom han innom Bondens Marked på torget i Steinkjer. Han gikk en runde og snakket med folk, og satte også av tid til et møte med Asbjørn Helland og organisasjonssjef Marit Haugen i Nord-Trøndelag Bondelag.

- Vi prøvde å forklare hvor avhengig Nord-Trøndelag er av landbruket, og prøvde å få forståelse for bondens kår og at noe av inntektsgapet i forhold til andre grupper må tettes i årets jordbruksoppgjør, sier Asbjørn Helland.

Både vårens jordbruksforhandlinger og høstens valg var tema i samtalen.

- Høstens valg blir et skjebnesvangert valg, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Til Trønder-Avisa sier statsråden at han har stor forståelse for at Bondelaget i Nord-Trøndelag er opptatt av det forestående jordbruksoppgjøret. Han mener at alternativet til hva den rødgrønn regjeringen kommer opp med, uansett vil være verre.

- Mot det står et alternativ med Høyre og Frp som vil foreta dramatiske kutt i landbruksoppgjøret, sier Schjøtt-Pedersen til T-A.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere