Babycall ble lansert under Dyrsku’n i helga. Og generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, mener absolutt behovet for en slik tjeneste er til stede.

– Vi vet at det er mange unge i landbruket som har spørsmål om svangerskap, fødsel og småbarnsperioden. Det er vanskelig å kombinere baby og småbarnslivet med det å være bønder i utgangspunktet. Men i tillegg er det vanskelig å få oversikt over ordningene fra Nav og jordbruksavtalen, sier Hjørnegård.

Videre forteller hun at i Norges Bondelag jobber noen av Norges beste advokater og rådgivere på temaet og de hjelper gjerne med gode råd og svar.

– Babycall er en måte å synliggjøre denne tjenesten på. Det er bare å ringe, oppfordrer Hjørnegård.

Og når du ringer, er det stor sannsynlighet at du får snakke med advokat Elise Midling-Hansen. Hun forteller at hun godt forstår at det kan være vanskelig å sette seg inn i de ulike reglene.

– Det er mer komplisert for bonden, særlig på grunn av at det å være bonde ikke er en 816-jobb, inntekter som svinger fra år til år og ofte i tillegg arbeidsforhold utenfor gården. Dette kan skape tvil om hvordan Nav-reglene skal anvendes for bonden, sier Midling-Hansen.

Praktiske spørsmål

Hun forteller videre at bonden ofte har praktiske spørsmål om hvordan permisjon rent faktisk kan gjennomføres.

– Drifta må gå sin gang selv om mor eller far skal i foreldrepermisjon. For mange er den beste løsningen gradert permisjon, og et tips kan være å be om utsettelse av permisjonen i onnetida, sier MidlingHansen.

Bondelaget jobber mye med velferdsordninger

Hjørnegård forteller at alle medlemmer kan ringe Bondelaget å få svar på det de lurer på av advokatene våre eller andre eksperter. Og hun forteller at det jobbes mye med velferdsordninger i landbruket.

– Vi har hatt velferdsordningene som prioritet de siste to jordbruksoppgjørene, sammen med inntekt. I år fikk vi gjennomslag for å sette ned en arbeidsgruppe der vi sammen med staten og NBS skal utvikle velferdsordningene videre. Bygdeungdomslaget skal også involveres i arbeidet, forteller hun.

Norges Bondelag ønsker å styrke og endre ordningene slik at de blir bedre og mer målrettet for framtida.

– Det er viktig for de som er bønder i dag, men ikke minst for de som skal inn i næringa og vil ha et moderne, familietilpasset liv på gården i tillegg til å produsere mat, avslutter Hjørnegård.

Det er enkelt å kontakte Babycall. Du kan ringe HVER ukedag mellom klokken 09:00 – 14:00 på telefon 22 05 45 00 (spør etter Babycall), eller du kan sende e-post til babycall@bondelaget.no