Bondelagets Servicekontor AS har nå inngått avtale om samarbeid med den nystiftede organisasjonen Norsk Landbrukstakst SA. Formålet med avtalen er å styrke den faglige kompetansen i begge organisasjoner. Avtalepartene skal også samarbeide om å utdanne landbrukstakstmenn.

For Bondelagets Servicekontor har det vært avgjørende at Norsk Landbrukstakst har et sterkt landbruksfaglig fokus ved opptak av nye medlemmer, ved utførelsen av takstoppdragene og ved utdanning og etterutdanning av landbrukstakstmenn.

- Dette gir økt trygghet for et solid grunnlag ved for eksempel låneopptak, refinansiering, generasjonsskifter og salg av gården. Samarbeidet innebærer derfor en fordel for så vel selgere og kjøpere av landbrukseiendom, som banker, forsikringsselskaper og andre som etterspør landbrukstakster, avdelingssjef for regngskap og juridisk service i Norges Bondelag, Arnstein Tveito.

Vil bygge opp sertifiseringsordning

I tillegg til takstfaglige oppdrag innebærer avtalen at Norsk Landbrukstakst og Bondelagets Servicekontor skal samarbeide om utdanning og etterutdanning av takstmenn. I samarbeid har organisasjonene mål om å utarbeide et utdanningstilbud for personer og foretak som driver taksering erstatningsberegninger og skjønn knyttet til landbrukseiendommer.

- For Bondelaget er det viktig at personer som utøver slikt skjønn har god landbruksfaglig kompetanse. Formålet med dette modulbaserte utdanningstilbudet vil være sertifisering og kompetanseheving for landbrukstakstmenn, og vi setter nå ned ei arbeidsgruppe som skal jobbe fram dette tilbudet innen utgangen av året, sier Tveito.