Vi har frisket opp uttrykket, og gleder oss til å vise fram en ny versjon av Bondelaget. Den korngule fargen er gjennomgående, og vil være det som kjennetegner bondelaget.

Kornneket er med oss videre. For hundre år siden ble det valgt som symbol for bøndenes organisasjon, som et bilde på sterkt samhold når mange er samlet. Det gamle kornneket er opprinnelig et tresnitt, og det gir utfordringer i digitale flater. Tidligere møtte man logoen hovedsakelig i trykksaker og på bannere. Nå er logoen med oss overalt, i møter, på nettsider og sosiale medier.  Da trenger vi en logo som lett kjennes igjen og som kan brukes på alle kommunikasjonsflater.

Det er to ulike oppsett av logoen, som er likestilte. Utseendet blir det samme for lokallag og fylkeslag.

Når vi har utviklet Bondelagets grafiske profil, har vi tatt hensyn til alt dette. Vi skal ivareta tradisjonen, og samtidig være godt synlig der folk møter Bondelaget. Vi vil være en samlende og nytenkende kraft for et landbruk i endring, i ei tid hvor mange er opptatt av hvordan maten blir produsert.

Det har vært en grundig prosess i arbeidet fram til den nye profilen. Medlemmene har blitt informert gjennom flere nyhetsbrev, og fylkeslagene har kunnet komme med innspill. Å endre kornneket er ikke noe vi tar lett på. Det endelige uttrykket ble vedtatt av styret i Norges Bondelag i desember 2019. Tida etter det har blitt brukt på å jobbe fram de forskjellige uttrykkene, slik at mest mulig er klart når vi nå presenterer det.

Snart klart til bruk

Snart vil du også finne alle logoer for alle lokallag og fylkeslag til nedlasting på nettsida. Der legger vi også ut maler for powerointpresentasjoner, ikon til sosiale medier, maler til brosjyrer, rollups etc. Målet med denne samlinga, er å gjøre det enkelt for alle ledd i organisasjonen å ta i bruk den nye profilen, enten selv, eller for de som lager grafisk materiell for oss.

Som bønder og naturforvaltere ligger det i oss å ta vare på det vi har. Det er mange faner, skilt og annet ute i bondelagene som det går fint an å bruke sammen med den nye profilen. Men når det kommer til utskiftbart materiell, logoer på brevark og i digitale flater, ønsker vi at det byttes ut. Viktig med et helhetlig og gjenkjennbart uttrykk.

Bondelagets farger spenner fra det korngule og gyldne til det grønne.