Bondelaget følger klimaforhandlingene

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

COP23 i Bonn

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Bondelaget, er tilstede under FNs årlige klimaforhandlinger. Årets forhandlinger finner sted i Bonn fra 6. til 17. november.

Under FNs klimaforhandlinger i Paris i 2015 ble det for første gang enighet om en klimaavtale som forplikter alle land til å bidra til å forhindre at den globale oppvarmingen overstiger 2 grader. Avtalen signert i Paris setter også som mål at verdens matsikkerhet må ivaretas.
 

Norges Bondelag er tilstede i Bonn for å følge siste del av årets klimaforhandlinger og møte med landbruks- og miljøorganisasjoner for å drøfte videre felles innsats.
 

- Arbeidet med klima og matsikkerhet er et felles ansvar og hele verdens befolkning avhenger av at vi lykkes, sier Gimming.
 

Bondelaget deltar i delegasjonen til World Farmers Organization som jobber for å sikre at hensynet til verdens matsikkerhet ivaretas i de pågående forhandlingene. Neste viktige milepæl i klimaforhandlingene er ikke ventet før neste års forhandlingsmøte, hvor partene skal bli enige om en «regelbok» for implementering av Parisavtalen. Årets forhandlingsmøte i Bonn vil blant annet benyttes til å få enighet om et veikart mot neste års klimaforhandlinger.
 

Dette er FNs klimaforhandlinger:

  • Hvert år siden 1995 har alle land som har signert FNs klimakonvensjon møttes for å diskutere hvordan verden kan unngå farlige klimaendringer.
  • Klimaforhandlingene skjer kontinuerlig, men med en to-ukers konferanse hvert år som høydepunktet. Der møtes først diplomater for å komme så langt som mulig før ministerne entrer banen mot slutten av forhandlingsmøtet for å avklare de vanskelige spørsmålene.
  • I FNs klimaforhandlinger skal alle land være enige i avtalen. I Paris i desember 2015 ble det enighet om en ny global klimaavtale.

Les mer om Parisavtalen
 

Bjørn Gimming og seniorrådgiver i Norges Bondelag, Ane Kismul, er tilstede under årets klimaforhandlinger i Bonn fram til 17. november.
 

Kontaktinfo
Bjørn Gimming: +47 412 75 230
Ane Kismul: +47 910 06 060

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere