Under FNs klimaforhandlinger i Paris i 2015 ble det for første gang enighet om en klimaavtale som forplikter alle land til å bidra til å forhindre at den globale oppvarmingen overstiger 2 grader. Avtalen signert i Paris setter også som mål at verdens matsikkerhet må ivaretas.
 

Norges Bondelag er tilstede i Bonn for å følge siste del av årets klimaforhandlinger og møte med landbruks- og miljøorganisasjoner for å drøfte videre felles innsats.
 

- Arbeidet med klima og matsikkerhet er et felles ansvar og hele verdens befolkning avhenger av at vi lykkes, sier Gimming.
 

Bondelaget deltar i delegasjonen til World Farmers Organization som jobber for å sikre at hensynet til verdens matsikkerhet ivaretas i de pågående forhandlingene. Neste viktige milepæl i klimaforhandlingene er ikke ventet før neste års forhandlingsmøte, hvor partene skal bli enige om en «regelbok» for implementering av Parisavtalen. Årets forhandlingsmøte i Bonn vil blant annet benyttes til å få enighet om et veikart mot neste års klimaforhandlinger.
 

Dette er FNs klimaforhandlinger:

  • Hvert år siden 1995 har alle land som har signert FNs klimakonvensjon møttes for å diskutere hvordan verden kan unngå farlige klimaendringer.
  • Klimaforhandlingene skjer kontinuerlig, men med en to-ukers konferanse hvert år som høydepunktet. Der møtes først diplomater for å komme så langt som mulig før ministerne entrer banen mot slutten av forhandlingsmøtet for å avklare de vanskelige spørsmålene.
  • I FNs klimaforhandlinger skal alle land være enige i avtalen. I Paris i desember 2015 ble det enighet om en ny global klimaavtale.

Les mer om Parisavtalen
 

Bjørn Gimming og seniorrådgiver i Norges Bondelag, Ane Kismul, er tilstede under årets klimaforhandlinger i Bonn fram til 17. november.
 

Kontaktinfo
Bjørn Gimming: +47 412 75 230
Ane Kismul: +47 910 06 060