Bondelaget er positiv til Ulvesoneutvalgets innstilling

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Utvalget har gjort en solid jobb som vil bidra til å redusere konfliktene mellom lokalbefolkning, beitenæring og ulv.

Det sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke til Ulveutvalgetsflertall somgår inn for å videreføre ulvesonen med et redusert geografisk omfang, tillate felling av ulv uten søknad utenfor sonen i beitesesongen og innføre kompensasjonsordninger for kommuner som har ulverevirer.

Ulvesonen redusert i tre områder

Ulvesoneutvalget overleverte mandag  sin rapport til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.  Ett av hovedforslagene til utvalget er å redusere ulvesonen ved å fjerne følgende tre randområder:

  •  Område i Hedmark som ligger vest for Glomma i kommunene Kongsvinger, Grue og Sør-Odal
  •  Område i Asker kommune i Akershus som ligger vest for E16.
  •  Område i Østfold og Akershus som ligger vest for E6.

 Utvalget begrunner reduksjonen av ulvesonen med at det ikke er mulig for en ulvefamilie å etablere seg innenfor noen av disse områdene.

Fellingstillatelse uten søknad

 For å øke ulveforvaltningens forutsigbarhet og sikre kravet om et tydelig skille mellom prioriterte beiteområder og rovviltområder anbefaler utvalget at det praktiseres fellingstillatelse uten forutgående søknad på ulv som oppholder seg i prioriterte beiteområder utenfor ulvesona i beitesesongen for bufe.

Kompensasjon til kommunene

 Utvalget peker på de krevende utfordringene og svært tunge belastninger som lokalsamfunn opplever ved å ligge innenfor ulverevir, og foreslår at det innføres en kompensasjonsordning på 8-10 millioner kroner årlig per ynglende familiegruppe til berørte kommuner. Disse pengene skal kommunene kunne bruke til næringsfond, tjenestetilbud og annet etter kommunestyrets bestemmelser.

Støtter utvalget, men ønsker ytterligere reduksjon

 Nils T. Bjørke sier at Norges Bondelags primære standpunkt er at det ikke skal være ulv i norsk fauna. - Men så lenge Stortinget har vedtatt at vi skal ha ynglende ulv i Norge mener vi det er nødvendig å ha en ulvesone som avgrenser hvor ulven kan etablere seg sier Nils T. Bjørke. Vi støtter utvalgets forslag om reduksjon av sonen, men mener sonen bør reduseres ytterligere ved at også områdene vest for Glomma i kommunene Nes, Ullensaker og Skedsmo tas ut.

 - Det er helt avgjørende at ulvesonen forvaltes på en konsekvent og forutsigbar måte, sier Bjørke. - Vi mener det bør innføres fri jakt gjennom hele året på ulv som oppholder seg utenfor sonen og at det også må legges til rette for skadeuttak innenfor ulvesonen.

Tapte jaktinntekter

 Nils T. Bjørke er positiv til forslaget om å gi en økonomisk kompensasjon til kommuner som har ulveynglinger innenfor sine områder, men forutsetter at grunneiere som taper jaktinntekter får sin del av støtten. Lokalsamfunn og grunneiere som lever i områder med faste forekomster av ulv påføres en vesentlig forringelse i livskvalitet og næringsinntekter av storsamfunnet. Det må storsamfunnet kompensere sier Bjørke.

Forventer at MD følger opp

 Bjørke krever at også dyreeiere som tvinges til å slutte med beitedyr på utmarksbeite kompenseres fullt ut, jf Rendalsdommen. Dette omfatter også de som tidligere har måttet slutte med beitedyr på grunn av rovdyr sier Bjørke.

 - Ulvesoneutvalget har gjort en grundig jobb og forventer at Miljøvernministeren følge opp utvalgets forslag, sier Nils T. Bjørke.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere