- Bondekravet ble godt mottatt

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Staten mener bøndenes krav er utfordrende, men bondelagslederen karakteriserer likevel mottakelsen som bra.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke presenterte jordbruketskrav for pressen fredag. Foto: Martine Kongerud.

I dag overleverte faglagene i landbruket kravet i årets jordbruksforhandlinger. Kravet fra bøndene har en totalramme på drøye 1,9 milliarder kroner, og vil føre til et gjennomsnittlig inntektsløft for bøndene på 46.800 kroner pr. årsverk.

Forhandlingsleder for staten, departementsråd Leif Forsell, betegner kravet som utfordrende.

- En inntektsøkning på 47.00 kroner pr. årsverk, etter at kostnadsøkningene er dekket inn, er høyt nesten uansett sammenligningsgrunnlag, sa Forsell på en pressekonferanse hos Landbruks- og matdepartementet fredag.

- Reaksjonen fra Forsell er som forventet, men opplevde likevel at kravet vårt ble mottat med åpent sinn, sier leder i Norge Bondelag Nils T. Bjørke.

Krevende situasjon

Økte priser på noen utvalgte jordbruksvarer skal sørge for noe av inntektsveksten. Samtidig legger bøndene opp til at 1,1 milliarder kroner finansieres over statsbudsjettet.

- Vi vil komme med vårt svar 7. mai. Basert på jordbrukets krav forskutterer jeg at vi vil stå overfor en krevende situasjon når det gjelder størrelsen på totalramma, og finansiering av kravet, sa Forsell.

- Inntektsgapet til andre grupper i samfunnet er stort, og dette er det som skal til for å skape en liten vekst i den norske matproduksjonen, sier Bjørke i Bondelaget.

Departementsråd i LMD Leif Forsell, leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg. Foto: Ole-Marius Aune Sandmo.

Støtter prioriteringene

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag har prioritert et løft for bøndene som produserer frukt- og grønnsaker, korn og storfe.

-  Jeg tror ikke vi vil ha store vanskeligheter når det gjelder de prinsippielle spørsmålene rundt prioriteringer, sa departementsråden.

- Det er godt å høre at de er positive til våre hovedprioriteringer, sier Bjørke.

Alt i alt mener bondelagslederen at kravet ble godt mottat av statens representanter.

- En god mottakelse er likevel ikke godt nok til å øke matproduksjonen. Nå er det opp til dem å levere, avslutter Bjørke,

Et solid pressekorps overvar presentasjonen av årets krav fra jordbruket. Foto: Martine Kongerud.

 

 

 

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere