Bondelagsleder Nils T. Bjørke presenterte jordbruketskrav for pressen fredag. Foto: Martine Kongerud.

I dag overleverte faglagene i landbruket kravet i årets jordbruksforhandlinger. Kravet fra bøndene har en totalramme på drøye 1,9 milliarder kroner, og vil føre til et gjennomsnittlig inntektsløft for bøndene på 46.800 kroner pr. årsverk.

Forhandlingsleder for staten, departementsråd Leif Forsell, betegner kravet som utfordrende.

- En inntektsøkning på 47.00 kroner pr. årsverk, etter at kostnadsøkningene er dekket inn, er høyt nesten uansett sammenligningsgrunnlag, sa Forsell på en pressekonferanse hos Landbruks- og matdepartementet fredag.

- Reaksjonen fra Forsell er som forventet, men opplevde likevel at kravet vårt ble mottat med åpent sinn, sier leder i Norge Bondelag Nils T. Bjørke.

Krevende situasjon

Økte priser på noen utvalgte jordbruksvarer skal sørge for noe av inntektsveksten. Samtidig legger bøndene opp til at 1,1 milliarder kroner finansieres over statsbudsjettet.

- Vi vil komme med vårt svar 7. mai. Basert på jordbrukets krav forskutterer jeg at vi vil stå overfor en krevende situasjon når det gjelder størrelsen på totalramma, og finansiering av kravet, sa Forsell.

- Inntektsgapet til andre grupper i samfunnet er stort, og dette er det som skal til for å skape en liten vekst i den norske matproduksjonen, sier Bjørke i Bondelaget.

Departementsråd i LMD Leif Forsell, leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg. Foto: Ole-Marius Aune Sandmo.

Støtter prioriteringene

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag har prioritert et løft for bøndene som produserer frukt- og grønnsaker, korn og storfe.

-  Jeg tror ikke vi vil ha store vanskeligheter når det gjelder de prinsippielle spørsmålene rundt prioriteringer, sa departementsråden.

- Det er godt å høre at de er positive til våre hovedprioriteringer, sier Bjørke.

Alt i alt mener bondelagslederen at kravet ble godt mottat av statens representanter.

- En god mottakelse er likevel ikke godt nok til å øke matproduksjonen. Nå er det opp til dem å levere, avslutter Bjørke,

Et solid pressekorps overvar presentasjonen av årets krav fra jordbruket. Foto: Martine Kongerud.