Brita Skallerud, Nils T. Bjørke og Berit Hundåla - også i Schweizer Bauer, foto: Per Ole RanbergDen sveitsiske bondeavisa har fått med seg at norske bønder er opprørt over tilbudet Staten la fram i årets jordbruksforhandlinger, og omtaler i klare ordelag forskjellen i hva bøndene ble tilbudt (13.000 kroner) og hva som blir andre grupper til del (17.400) i årets oppgjør. Samtidig blir den betydelige forskjellen i inntektsnivå understreket i artikkelen som siterer generalsekretær Per Skorge:

"Ich glaube, dass die Riegerung mit Stoltenberg an der Spitze undere Fähigkeit zu mobilisieren, underschätz hat", sa Skorge -på norsk- og understreket at Bondetoget i Oslo også markerte starten på et politisk maratonløp.

Artikkelen i Schweitzer Bauer er skrevet av journalist Elsbeth Schär som mange norske bønder lærte å kjenne under "Framtidsmarsjen - Bønder setter spor" - da norske bønder gikk fra Stjørdal til Geneve i Sveits.

Bondelagets temasider jordbruksavtalen