Bonde hjelper bonde

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Vi skal være glad for at vi tør snakke om det, snakke om psykisk helse, sa Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Småbrukarleder Merete Furuberg, psykolog Trond Løkling, generalsektær Tove Gundersen og Bondelagsleder Nils T. Bjørke under åpninga på Bramsrudlåven, foto: Per Ole Ranberg-For, understreket Bondelagslederen under åpninga av nettsida GodtBondevett.no, - det viktigste er å snakke sammen.

Nettsida GodtBondevett.no formidler ulike perspektiver på psykisk helse gjennom film og tekst: Fra bonden med egne erfaringer med psykisk sykdom, via fagpersoner i Råde for psykisk helse og Mattilsynet, og til bønder som gir sitt perspektiv på hva som kan gjøre en forskjell i hverdagen.

Styrke den psykiske helsa

-Vi må erkjenne at vi i likhet med resten av samfunnet kan også vi i landbruket bli flinkere til å bevisstgjøre oss betydningen av tiltak som styrker den psykiske helsa, understreket Nils T. Bjørke under åpninga på Bramsrudlåven i Østfold.

Medansvar for de som sliter

-Vi har et medansvar for det mennesket som sliter med et eller annet. Vi har et ansvar for å gi informasjon, skape forståelse for psykisk helse, sa psykolog Trond Løkling og viste til at mange bønder savner tilhøringhet, opplever ensomhet samtidig som de mangler et forum for å "lufte seg."

-Jeg trur, sa han, - at nettsida GodtBondevett.no kan gjøre det lettere å komme i kontakt med naboer og støtteapparat. Det er enklere å gjøre noe med et mild form for psykisk sjukdom.

Angst og sårbarhet en del av livet

-Angst og sårbarhet er en naturlig del av livet. Det berører alle, sa Tove Gundersen som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse som gjerne ville bruke Godtbondevett.no som et godt eksemepl også for andre yrkesgrupper i samfunnet.

-Sove godt og ha gode venner, var Gundersens viktigste stikkord for god psykisk helse. - Samtidig handler det om å normalisere at det er greit at du ikke har det helt topp.

Fem om dagen for god psykisk helse

Tove Gundersen lanserte sine egne "fem om dagen" for godt psykisk helse:

  • Invester i venner og familie
  • vær aktiv/opplev mestring (og det er like gjerne å gå en tur som å delta i Birken),
  • Vær oppmerksom, stopp opp i hverdagen,
  • fortsett å lære,
  • gi - se andre, vær oppmerksom.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Sentrale personer under åpninga., fra venstre psykolog Trond Løkling, Bondelagsleder Nils T. Bjørke, Småbrukarleder Merete Furuberg, generalsekretær Tove Gundersen, seniorrådgiver Ingrid Melkild, rådgiver Inger Johanne Sikkeland og ekspedisjonssjef Leif Forsell.

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere