Bonde hjelper bonde

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Vi skal være glad for at vi tør snakke om det, snakke om psykisk helse, sa Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Småbrukarleder Merete Furuberg, psykolog Trond Løkling, generalsektær Tove Gundersen og Bondelagsleder Nils T. Bjørke under åpninga på Bramsrudlåven, foto: Per Ole Ranberg-For, understreket Bondelagslederen under åpninga av nettsida GodtBondevett.no, - det viktigste er å snakke sammen.

Nettsida GodtBondevett.no formidler ulike perspektiver på psykisk helse gjennom film og tekst: Fra bonden med egne erfaringer med psykisk sykdom, via fagpersoner i Råde for psykisk helse og Mattilsynet, og til bønder som gir sitt perspektiv på hva som kan gjøre en forskjell i hverdagen.

Styrke den psykiske helsa

-Vi må erkjenne at vi i likhet med resten av samfunnet kan også vi i landbruket bli flinkere til å bevisstgjøre oss betydningen av tiltak som styrker den psykiske helsa, understreket Nils T. Bjørke under åpninga på Bramsrudlåven i Østfold.

Medansvar for de som sliter

-Vi har et medansvar for det mennesket som sliter med et eller annet. Vi har et ansvar for å gi informasjon, skape forståelse for psykisk helse, sa psykolog Trond Løkling og viste til at mange bønder savner tilhøringhet, opplever ensomhet samtidig som de mangler et forum for å "lufte seg."

-Jeg trur, sa han, - at nettsida GodtBondevett.no kan gjøre det lettere å komme i kontakt med naboer og støtteapparat. Det er enklere å gjøre noe med et mild form for psykisk sjukdom.

Angst og sårbarhet en del av livet

-Angst og sårbarhet er en naturlig del av livet. Det berører alle, sa Tove Gundersen som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse som gjerne ville bruke Godtbondevett.no som et godt eksemepl også for andre yrkesgrupper i samfunnet.

-Sove godt og ha gode venner, var Gundersens viktigste stikkord for god psykisk helse. - Samtidig handler det om å normalisere at det er greit at du ikke har det helt topp.

Fem om dagen for god psykisk helse

Tove Gundersen lanserte sine egne "fem om dagen" for godt psykisk helse:

  • Invester i venner og familie
  • vær aktiv/opplev mestring (og det er like gjerne å gå en tur som å delta i Birken),
  • Vær oppmerksom, stopp opp i hverdagen,
  • fortsett å lære,
  • gi - se andre, vær oppmerksom.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Sentrale personer under åpninga., fra venstre psykolog Trond Løkling, Bondelagsleder Nils T. Bjørke, Småbrukarleder Merete Furuberg, generalsekretær Tove Gundersen, seniorrådgiver Ingrid Melkild, rådgiver Inger Johanne Sikkeland og ekspedisjonssjef Leif Forsell.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere