Biogass - et virkemiddel med kinderegg-effekt

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Skal vi få ned klimagassutslippene fra jordbruket er biogass det eneste virkemiddelet.

Bondelagets prosjektleder for klima og energi, Svein Guldal, er ikke i tvil: - Biogass er et virkemiddel med kinderegg-effekt.

Opplæringsplan for produksjon av biogass

Energigass Norge, Bioforsk og Norges Bondelag arbeider intenst med en opplæringsplan for biogassproduksjon.-  Denne planen er snart klar og kan brukes av alle som ønsker å holde kurs om temaet. Opplæringsplanen er også en disposisjon for en KSL modul om biogass. Hvis alt går etter planen kan vi sette i gang  et arbeide med en modul på nyåret, sier Guldal som nylig deltok på et seminar om biogass ved Universtitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Nye reaktorer til lav pris

- Det blir arbeidet meget godt med biogass av forskerene fra Bioforsk. DNA sekvensering av substrater, nye oppgraderingsteknikker, nye reaktorteknologi og ikke minst anvendelse av biorest, er i fokus, sier Guldal. - Samarbeidende miljøer fra Tel Tech ved høyskolen i Telemark er iferd med å få på plass to nye lavkost reaktortyper for gris og storfegjødsel. Spennende og nødvendig for å få en utbredelse og anvendelse av biogass som fornybart drivstoff for landbrukets driftsapparat, peker prosjektleder på og gledet seg samtidig over Tapio Riipinen fra Valtra som holdt et spennende innlegg om Valtra sitt arbeid med biogass som drivstoff på sine traktormodeller.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere