Biogass - et virkemiddel med kinderegg-effekt

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Skal vi få ned klimagassutslippene fra jordbruket er biogass det eneste virkemiddelet.

Bondelagets prosjektleder for klima og energi, Svein Guldal, er ikke i tvil: - Biogass er et virkemiddel med kinderegg-effekt.

Opplæringsplan for produksjon av biogass

Energigass Norge, Bioforsk og Norges Bondelag arbeider intenst med en opplæringsplan for biogassproduksjon.-  Denne planen er snart klar og kan brukes av alle som ønsker å holde kurs om temaet. Opplæringsplanen er også en disposisjon for en KSL modul om biogass. Hvis alt går etter planen kan vi sette i gang  et arbeide med en modul på nyåret, sier Guldal som nylig deltok på et seminar om biogass ved Universtitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Nye reaktorer til lav pris

- Det blir arbeidet meget godt med biogass av forskerene fra Bioforsk. DNA sekvensering av substrater, nye oppgraderingsteknikker, nye reaktorteknologi og ikke minst anvendelse av biorest, er i fokus, sier Guldal. - Samarbeidende miljøer fra Tel Tech ved høyskolen i Telemark er iferd med å få på plass to nye lavkost reaktortyper for gris og storfegjødsel. Spennende og nødvendig for å få en utbredelse og anvendelse av biogass som fornybart drivstoff for landbrukets driftsapparat, peker prosjektleder på og gledet seg samtidig over Tapio Riipinen fra Valtra som holdt et spennende innlegg om Valtra sitt arbeid med biogass som drivstoff på sine traktormodeller.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere