Bondelagets prosjektleder for klima og energi, Svein Guldal, er ikke i tvil: - Biogass er et virkemiddel med kinderegg-effekt.

Opplæringsplan for produksjon av biogass

Energigass Norge, Bioforsk og Norges Bondelag arbeider intenst med en opplæringsplan for biogassproduksjon.-  Denne planen er snart klar og kan brukes av alle som ønsker å holde kurs om temaet. Opplæringsplanen er også en disposisjon for en KSL modul om biogass. Hvis alt går etter planen kan vi sette i gang  et arbeide med en modul på nyåret, sier Guldal som nylig deltok på et seminar om biogass ved Universtitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Nye reaktorer til lav pris

- Det blir arbeidet meget godt med biogass av forskerene fra Bioforsk. DNA sekvensering av substrater, nye oppgraderingsteknikker, nye reaktorteknologi og ikke minst anvendelse av biorest, er i fokus, sier Guldal. - Samarbeidende miljøer fra Tel Tech ved høyskolen i Telemark er iferd med å få på plass to nye lavkost reaktortyper for gris og storfegjødsel. Spennende og nødvendig for å få en utbredelse og anvendelse av biogass som fornybart drivstoff for landbrukets driftsapparat, peker prosjektleder på og gledet seg samtidig over Tapio Riipinen fra Valtra som holdt et spennende innlegg om Valtra sitt arbeid med biogass som drivstoff på sine traktormodeller.